Flygplanslastare – projekt

Cargo- och Flygplanslastares arbetsmiljö

TYA genomförde projektet Skadefria cargo- och flygplanslastare med stöd av forskare från Centrum för belastningsskadeforskning på Högskolan i Gävle. Syftet var att kartlägga flygplanslastarnas arbetsförhållanden, samt att komma med förslag på förbättringsåtgärder för att minska belastningsrelaterade skador och sjukdomar i branschen.

Projektet delfinansierades av AFA och bedrevs mellan 2010 – 2012. Resultaten publicerades i vetenskapliga tidskrifter och resulterade dessutom i en avhandling 2017 vid Uppsala Universitet.

För att sammanfatta resultaten har TYA tagit fram en folder – Skadefria cargo- och flygplanslastare.

Dela