Flygteknik – många karriärvägar och internationella möjligheter

På gymnasiet där du blir flygmekaniker eller helikoptermekaniker samt på vidareutbildning till flygtekniker och helikoptertekniker får du en utbildning som kan lyfta flera ton upp i luften in i framtiden.

Vill du arbeta i en högteknologisk framtidsbransch, med goda möjligheter till utveckling, där du även kan få arbeta utomlands? Då ska du titta närmare på flygteknikutbildningen på gymnasiet och vidareutbildning till flygtekniker eller helikoptertekniker på Yrkeshögskolan!

Flygmekaniker och flygtekniker. En högteknologisk framtidsbransch.

För dig som älskar teknik och utmaningar så är den här branschen för dig. Möjligheterna är oändliga. En utbildning inom flygteknik öppnar upp mängder av karriärmöjligheter över hela världen.

"Flygbranschen kommer snart behöva personal igen och det behövs unga i branschen"

Elin Forsnabba Folcker är 18 år och går i årskurs 3 på Flygteknikprogrammet på Arlandagymnasiet.

Elin är en av våra ambassadörer som du kan läsa mer om här.

Läs mer

Varför vill du jobba med flygteknik?

– Allt började med att jag såg ett tv-program som utspelade sig på Dubais flygplats och som handlade om flygteknik och hur kan ett flygplan kan lyfta. Det gjorde mig sugen både på flygteknik och att jobba i Dubai. Jag pratade med min SYV (Studie-och yrkesvägledare) som tyckte att det var kul och sa att tjejer behövs i branschen. Sedan hade jag inga tvivel om att börja här. Det passar som handen i handsken för mig.

Hur ser dina framtidsdrömmar ut?

– Målet är att bli flygtekniker utomlands. Det vore en dröm att få jobba i Dubai, men även Frankrike, Tyskland och England lockar. Där finns det stora flygbolag med större flygplatser, fler jobb och fler typer av plan i flottan.

Hur ser du på jobbmöjligheterna de närmaste åren, pandemin har ju varit tuff mot flygbranschen?

– Våra lärare säger att när vi är färdigutbildade kommer det att finnas jobb i branschen. Och de flesta praktikplatser i årskurs 3 garanterar jobb. Annars går det ju att plugga vidare i två år till flygtekniker. Jag tror att alla företag kommer behöva mycket personal snart igen, det var brist på flygmekaniker och flygtekniker innan coronapandemin. Det behövs fler unga i branschen.

Du är egentligen från Göteborg men gymnasierna med flygutbildning finns bara på sju orter i Sverige. Hur var det att flytta hemifrån så tidigt?

– När jag stod inför valet att bestämma mig om vilken ort som var bäst valde jag mellan Nyköping och Stockholm Arlanda. Stockholm kändes som det rätta för mig för jag hade redan vänner och släkt åt det hållet. Jag var jättenervös för att flytta, men allting löste sig bra och jag flyttade till ett gymnasieboende i Uppsala där det finns andra ungdomar som också flyttat hemifrån tidigt. Första veckorna och månaderna var tuffa, att vara från familjen och komma i en klass som bara bestod av killar och där man inte kände någon, men nu kan jag inte drömma om en bättre gymnasiegång.

"Om du börjar en flygutbildning nu kommer du vara med om en revolution mot fossilfritt flyg"

Johan Willgard är utbildningsledare och ansvarig för flygteknikutbildningen vid Arlandagymnasiet, Aircraft Academy of Sweden.

Läs mer

Flygbranschen har drabbats hårt av pandemin, hur ser framtiden ut för de som söker flygteknikutbildningen?

– I vanliga fall finns det alltid jobb i branschen, förra våren var det helt omöjligt men det ser lite ljusare ut nu. Och ingen av våra elever som gick ut förra året är sysslolösa. De har gått till flygteknikerutbildningar, en del läser på högskola och en del har fått jobb i andra branscher.

De flesta av de som går i trean nu ser sig själva ut i yrkeslivet först om tre år efter yrkeshögskola och då ser framtiden ljusare ut. Det är tråkigt om en oro för framtiden påverkar så att man inte går på sitt intresse i gymnasievalet. Dessutom, om du börjar en flygutbildning på gymnasiet nu så kommer du vara med om en revolution inom flyget mot fossilfritt flyg.

Vad är det viktigaste för flygutbildningarna de kommande åren?

– Att hänga med in i den framtida flygbranschen. Oavsett om det är biobränsle, vätgas eller el som framtidens flyg drivs av så måste vi ställa om. Och att visa för de som står inför valet vad de ska göra i livet att vi tror på framtiden i den här branschen. Vi kommer inte att sluta resa, vi måste bara hitta nya sätt att resa med flyg.

"Vi ser en ljus framtid inom flygbranschen"
Åsa Backman, projektledare på TYA

Åsa Backman är projektledare på TYA med ansvar för flygbranschen.

Läs mer

Hur ska man se på framtiden om man är intresserad av att bli flyg- och helikoptermekaniker eller flyg- och helikoptertekniker med tanke på coronapandemins effekter på branschen?

– Jag förstår att man kan känna en oro inför framtidsutsikterna men vår uppfattning är att man kan se med tillförsikt på framtiden inom flyg – och helikopterteknik. Det tar tid att utbilda sig till en certifierad flyg- och helikoptermekaniker eller tekniker och när man är färdig kommer branschen att ha återhämtat sig och behovet av arbetskraft återigen vara stort.

Hur ser ni på kompetensbehovet i branschen inom 5-10 år och framåt?

– Vi ser att behovet av kompetens kommer att vara stort. Om man utbildar sig idag finns det inom 5-10 år mycket goda framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter inom flygbranschen. Innan coronapandemin slog till väntade stora pensionsavgångar inom området flyg- och helikopterteknik. Samtidigt håller branschen på att utvecklas enormt mycket mot nya tekniker och hållbara transporter. Saknas det kompetens inom flygteknik blir det en brist för hela flygbranschens framtid. En utbildning inom flygteknik kan också ge en karriär i många andra branscher som övrig industri och inom försvaret.

Varför är flyg en framtidsbransch?

– TYA är övertygade om att flyget kommer att finnas kvar. Det kommer finnas både en vilja och ett behov av att transportera både människor och varor över hela världen. Där har flyget sin givna plats. I och med att även flyget som transportsektor är inne i en stor och spännande omställning mot ökad hållbarhet så ser vi att flyget har en ljus framtid.

Hur ser möjligheterna ut att jobba internationellt i flygbranschen?

– Just flyg- och helikopterteknik har stora förutsättningar för utlandsarbete i och med att det är ett internationellt regelverk som styr. När du väl är utbildad och har dina certifikat finns det möjlighet att jobba i hela världen.

David Petersson som studerat till flygmekaniker på gymnasiet menar med ett flygplan.

Bli flygmekaniker – och helikoptermekaniker

Som flyg- och helikoptermekaniker jobbar du framför allt på linjen – det vill säga flygplan eller helikoptrar som står och väntar på att få lyfta. Du lägger mycket tid på underhåll av flygfarkosterna före och efter flygning.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • underhåll
 • kontrollera motor, luftintag, bromsar och däck
 • fylla på bränsle och syrgas, före och efter flygning

Du kan välja att läsa till flyg- eller helikoptermekaniker på gymnasieskolans flygteknikutildning. Efter gymnasieexamen kan du börja arbeta som flygmekaniker i en godkänd flygunderhållsverkstad.

Efter ett år på verkstaden kan du ansöka hos Transportstyrelsen om ett flygmekanikercertifikat. Detta certifikat heter EASA Part-66 Aircraft Maintenance License category A1 och gäller i hela Europa och stora delar av övriga världen.

Aircraft Maintenance Hangar Where New Airplane is Toed by a Push

Bli flygtekniker – och helikoptertekniker

Flygteknikspersonal har hela världen som arbetsplats och i grunden handlar det om att skapa trygghet för andra människor. Det här är ett jobb där du arbetar både självständigt och i samarbete med andra.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • underhåll
 • tillsyn
 • reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer
 • nytillverkning av flygplan och flygmotorer

Vill du läsa till flyg- eller helikoptertekniker så kan du välja att göra det på två sätt:

 • Du läser på Yrkeshögskolans flygteknikerprogram 2 år
 • Du läser distansstudier själv och tentar av.

För båda alternativ krävs praktik under tiden.

Behörighet till flygteknikerprogrammet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan. Till detta räknas bland annat Flygteknikutbildningen på gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Teoretiska kurser som finns på fler program

 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Fysik 1a/A eller Naturkunskap 1a/A

För att bli certifierad flygtekniker kräver Transportstyrelsen ytterligare cirka två års praktik, som vanligen genomförs som fIygmekaniker. Oftast får man lön under ”praktiktiden”.

Flygplan på flygplats

Bli flygplatstekniker

Vi flyger allt mer och från allt fler platser – i Sverige och hela världen. Att arbeta som flygplatstekniker innebär ett ansvar för att allt fungerar på flygplatsen och att passagerarna får en säker flygtur.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • kontrollera säkerhet
 • lastning och lossning av flygplan
 • vinterfälthållning av bana och plattor
 • beredskap att släcka bränder och rädda liv

Utbildningen ger dig en bred kompetens som gör dig anställningsbar över hela världen.

Studieupplägg/kunskap efter examen

Studierna ger kunskap om olika arbetsområden på en flygplats och förmåga att utföra de olika arbetsuppgifterna på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Flygplatsens fordon ska kunna framföras på rätt sätt. Likaså krävs en förståelse av hur verksamheten påverkar miljön på och runt en flygplats.

Eleverna har möjlighet att utveckla kunskaper om de nationella och internationella regelverk som styr verksamheten, och förmåga att arbeta utifrån dessa. Arbetet kräver en förmåga att skapa goda relationer med kunder och medarbetare, samt förmåga att kommunicera på det sätt yrket kräver, på både svenska och engelska.

Utbildningen omfattar även transporter av gods, transportsystem och logistik. Under kurserna erbjuds möjlighet att ta B-körkort och C-körkort, yrkesförarbevis (YKB) och utbildning i hjullastare och truck.

Utbildningen finns idag på två orter – Timrå i norr och Klippan i söder. Båda skolorna har riksintag, vilket innebär att alla kan söka till programmen, oavsett var man bor i landet

Specialisering/vidareutbildning

Från och med 2019 ger Fordons- och transportprogrammet en grundläggande högskolebehörighet, som krävs för vidare studier.

Här finns din framtida skola!

Hitta din utbildning inom flyg- och helikopterteknik.

Sju orter med riksintag till gymnasiet och fem orter med Yrkeshögskola. Klicka på namnet för länk till skolans webbsida.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se