Djurtransportör

Åkeri

För att transportera och sköta djur krävs särskild kompetens. Kravet bygger på EU-förordningen om skydd av djur under transport EG nr 1/2005.

Den förare som utför djurtransporter av hästar, nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä inom ekonomisk verksamhet måste enligt lag ha ett kompetensbevis. Transportören får inte anlita förare som saknar kompetensbevis för att genomföra djurtransporter. Djurkompetensbeviset gäller inom hela Europa och är inte tidsbegränsat, men kan återkallas om du döms för allvarlig överträdelse av djurskyddslagen. TYA är av Jordbruksverket en ackrediterad utbildare som får arrangera utbildning på alla djurslag som kräver kompetensbevis.

En bild på en ko som tittar ut från en djurtransport.

Förändring i kompetensbevis för djurtransport

I ett antal år har förare och skötare som gått TYAs kurser i djurtransport fått sitt kompetensbevis i två former; ett plastkort och ett pappersintyg. Från och med Maj 2024 kommer plastkorten inte längre att tillverkas och kompetensbeviset kommer enbart att utfärdas på papper.

Anledningarna till detta är flera, bland annat att det bättre överensstämmer med myndighetskraven och inte lämnar rum för tveksamhet gällande vad föraren faktiskt ska medföra under transport. Vidare ligger det i linje med den generella samhällsutvecklingen mot färre fysiska kort i plånboken och slutligen kommer det att leda till en smidigare hantering så att du som förare snabbare kan få ditt kompetensbevis tillhanda och att det registreras hos Jordbruksverket.

Beslutet påverkar inte den som har kompetensbevis sedan tidigare, då de fortsätter att gälla. Om du tappat bort ditt plastkort och står i begrepp att beställa ett nytt kommer du dock i framtiden inte få plastkortet utan enbart kompetensbevis på papper.

chicken coops producing happy chickens

Ny djurhälsoförordning (AHL)

Den 21 april 2021 började EU:s nya djurhälsoförordning gälla inom områden som djurhälsa och smittskydd.

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016. Mottot inom AHL är att förebygga i stället för att bota och syftet med förordningen är att förbättra djurhälsan.

Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer ersätta ett antal förordningar, direktiv och beslut som i dag reglerar djurhälsa och smittskydd.

Läs mer på Jordbruksverkets webbsida.

Djurtransporter - kvalitetssäkrade (Lantbrukets djur) 10050

Utbildning

Utbildningslängden varierar mellan olika EU-länder. Du kan gå din utbildning hos någon av det de godkända utbildningsanordnare som har tillstånd från Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida hittar du en förteckning över godkända utbildare.

I utbildningen för att erhålla ett kompetensbevis får du lära dig mer om:

 • Regelverk
 • Fordon och transport
 • Djurslag och beteende
 • Säkerhet och smittskydd

Du hittar TYAs djurtransportskurser här.

Tappat kortet?

Har du gått en utbildning hos TYA för att transportera djur och blivit av med ditt kompetensbevis och behöver ersätta det ska du:

 1. Fyll i och skicka nedanstående formulär där du uppger ditt personnummer och postadress.
 2. När vi kontrollerat uppgifterna skickas ett nytt kompetensbevis till dig.

 
  Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Webbinarium om arbetsförhållanden vid slakttransport av grisar

  Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med forskare vid Lunds universitet och University of Melbourne, undersökt svenska chaufförers och grisars välfärd vid lastning och avlastning i samband med slakttransport.

  I Sverige transporterar varje år ett hundratal chaufförer ca 2,5 miljoner grisar till slakt. Oftast används specialbyggda trevåningsfordon med en total kapacitet på ca 200-300 slaktgrisar, vilket innebär en hög tyngdpunkt och osäkrad last. Djurtransportförarna ansvarar för grisarna under lastning, körning och avlastning.

  Läs mer

  I studiens olika delar medverkade mellan 11 och 20 förare och ca 4720 grisar. Arbetsmiljö och djurvälfärd studerades bland annat genom registrering av chaufförernas fysiska arbetsbelastning, arbetsförhållanden, drivningsmetoder och grisarnas beteende.

  Den 28/5 anordnade TYA ett Live-Webinarium där forskarna bakom projektet redovisade resultatet från studien. Syftet var att återkoppla still branschen och ge deltagarna möjlighet att kommentera projektresultatet. Webbinariet riktar sig till samtliga parter inom leveranskedjan för djurtransporter, t.ex. förare, transportörer och andra intresserade eller delaktiga inom djurtransporter.

  Tryck på den gröna playknappen här bredvid så kan du se webbinariet i efterhand.

  Handbok för djurtransporter

  I TYAs webbshop kan du köpa Handbok för djurtransporter

  Kontaktperson

  Tomas Forsman

  Projektledare

  08-734 52 27

  tomas.forsman@tya.se

  Dela