Nuläge – medarbetare

Checklista för medarbetarundersökning gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

När ni på företaget ska undersöka hur individer och arbetsgrupper mår kan ni använda checklistan Nuläge medarbetare/arbetsgrupp.

Introduktion till checklistan

Checklistan har tre fokusområden;

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Ni väljer om ni vill undersöka ett eller alla tre fokusområden vid samma tillfälle.

Det finns fem olika svarsalternativ där 1 innebär ”stämmer inte alls” och 5 innebär ”stämmer helt”.

Ni kan även välja om undersökningen ska genomföras enskilt eller i grupp.

Efter undersökningen för ni över resultatet i en Riskbedömning/sammanställning och skriver in det som behöver åtgärdas i en Handlingsplan. Blanketter och mer information hittar ni under avsnittet Planera.

Medarbetarundersökningar ska  ske regelbundet.

Dela

Skriv ut