Nuläge – företaget

Checklistor för att kartlägga företagets rutiner gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Med hjälp av dessa fyra checklistor kan ni på företaget kartlägga hur ni arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön:

Hur arbetar vi med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
Hur arbetar vi med att undersöka arbetsbelastning?
Hur arbetar vi med att undersöka arbetstidens påverkan?
Hur arbetar vi med att hantera kränkande särbehandling?

Kom ihåg att samverkan är grunden i allt arbetsmiljöarbete!

Introduktion till checklistorna

Det finns tre olikfärgade svarsalternativ för att underlätta överblick och tydlighet när ni går igenom svaren:

  • Grönt:  Fungerar  bra
  • Orange:  Åtgärda
  • Rött:  Åtgärda direkt

På checklistorna finns det också utrymme att lägga till frågor som är viktiga för just ert företag och vid varje fråga finns extra plats för att skriva ner kommentarer.

Kommentarerna kan sedan användas som en grund när ni skriver er handlingsplan med mål och åtgärder. Till detta kan ni använda OSA-guidens Handlingsplan.

Exempel på frågor:

  • Vet medarbetarna vilka arbetsuppgifter de ska utföra och vilka som ska prioriteras när tiden inte räcker till?
  • Finns det tid och plats för att medarbetarna ska kunna återhämta sig under arbetstid?
  • Har ni rutiner för vad ni ska göra om kränkande särbehandling inträffar?
  • Finns det en tydlig uppgiftsfördelning som visar vem som ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom OSA?

Varje checklista har en introduktion med råd om hur ni kan förbereda, genomföra och följa upp kartläggningen.

Dela

Skriv ut