Yrkeshögskolan & LIA

Kurs

Utbilda dig till ett arbete!

Varje yrkeshögskoleutbildning som startas gör det på grund av att samhället är i behov av just den kompetensen. Det kan därför vara lättare att få jobb efter en yrkeshögskoleutbildning.

Inom yrkeshögskolan finns totalt 15 utbildningsområden där du kan välja mellan 100-tals olika yrken i hela landet och de flesta branscher är represententerade. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN.

För att antas till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha förkunskaper motsvarande utbildning på gymnasienivå. På många YH-utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper.

Lärande i arbete - LIA

Yrkeshögskolan, förkortat YH, erbjuder praktik som kallas LIA (lärande i arbete) som en stor del av yrkeshögskoleutbildningen. Många av eleverna får sedan arbete på praktikplatserna.

Dela