Lastbilsförare

Åkeri

Idag erbjuder i stort sett alla kommuner sina medborgare möjligheten att gå en förarutbildning.

Utbildningen till lastbilsförare sker via den kommunala vuxenutbildningen och efteråt har man goda chanser till arbete. TYA bedömer att det kommer att behövas 50 000 nya lastbilsförare de närmaste tio åren.

Utbildningen är CSN-berättigad. Den är individuell och tar vanligtvis mellan 22 och 25 veckor. Studierna varvas med mycket teori och minst 15 procent praktik på åkeriföretag.

 

Dela