Publicerad: 5 mars, 2020, kl. 15:50

Kompetensbehovet stort för flygteknikföretagen

Flygmekaniker

TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan på utbildade flygtekniker / mekaniker till branschen.

Arbetsmarknaden för flygtekniker och flygmekaniker är fortsatt god. I TYAs undersökning om kompetensbehoven i flygbranschen uppger de svarande företagen att de har anställt, 76 flygtekniker och 69 flygmekaniker under de senaste 12 månaderna.

Över 80 procent av de svarande företagen uppger att de troligen kommer att anställa sammanlagt 227 flygtekniker och 124 flygmekaniker de kommande tre åren. Inget företag säger sig ha planer på att säga upp någon flygtekniker eller flygmekaniker under perioden.

Se hela rapporten här.

Dela:

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se