logo

Deltagare

The Game of TYA

V 1.0

Skriv in namnen i rutorna på er som ska spela. Ni måste vara minst 3 deltagare för att starta spelet och kan max vara 5 st.
logo

Slå tärningen, flytta spelpjäsen framåt som tärningen visar och klicka på rätt frågekort. Kortets färg ska stämma med färgen på ringen du står på med spelpjäsen.

logo

snurra på hjulet!

Diskussion

The <canvas> element is not supported by your browser!

Ställ dig upp och ropa STOPP!

Om gruppen kan enas om ett gemensamt svar på discussionsfrågan får gruppen 30 poang. Om halva gruppen är enade om ett gemensamt svar på diskussionsfrågan får gruppen 15 poang.

Grattis!

Du har gått igenom alla frågorna i denna korthög.
ok

The Game of TYA

V 1.0

Information

Scrolla och läs igenom informationen nedan och klicka på knappen för att starta spelet

 • Genomförande:
  - Varje grupp måste vara minst 3 spelare och max 5.
  - Grupperna spelar mot varandra.
  - Skriv in deltagarnas namn.
  - Välj spel med spelplan.
  - De Gula frågorna, Plus/Minus, har en klocka som räknar ner tiden man har på sig att klicka fram poängen.
  - Om man inte klickar fram poängen inom betänketiden går det inte att klicka fram poängen. Pilen kommer fram och man får gå vidare.
  - De övriga frågorna har en pil som man klickar på när man är klar för att gå vidare.

  Med spelplan - sätts en spelpjäs på Startrutan
  - Namngiven spelare börjar slå tärningen och flytta spelpjäsen framåt
  - spelaren klickar på spelkort med den färg som spelpjäsen hamnat på.

  Viktigt att man läser frågorna högt för varandra.

  Presentation av frågekategorierna:
  De Lila frågorna - Är diskussionsfrågor som ska besvaras med hjälp av lagstöd.
  De Gröna frågorna – Ja/Nej-frågor, De ska besvaras med lagstöd.
  De Gula frågorna - Plus/Minus-frågor, ska inte besvaras. De ger bara antingen plus- eller minuspoäng
  Blåa frågorna – Visste du att, är bara information. De ger inga poäng.

  När någon kommer på ett stopptecken ska den som slog tärningen ropa STOPP.
  - En deltagare från varje grupp ställer sig upp.
  - Spelledare visar frågan via Power Point. De stående deltagarna svarar på frågan genom att visa rätt kort A, B eller C.
  Max betänkte tid 5 sekunder!
Game over!!!