logo

Deltagare

The Game of TYA

V 1.0

Skriv in namnen i rutorna på er som ska spela. Ni måste vara minst 3 deltagare för att starta spelet och kan max vara 5 st.
logo

Slå tärningen, flytta spelpjäsen framåt som tärningen visar och klicka på rätt frågekort. Kortets färg ska stämma med färgen på ringen du står på med spelpjäsen.

logo

snurra på hjulet!

Diskussion

The <canvas> element is not supported by your browser!

Ställ dig upp och ropa STOPP!

Om gruppen kan enas om ett gemensamt svar på discussionsfrågan får gruppen 30 poang. Om halva gruppen är enade om ett gemensamt svar på diskussionsfrågan får gruppen 15 poang.

Grattis!

Du har gått igenom alla frågorna i denna korthög.
ok

The Game of TYA

V 1.0

Information

Scrolla och läs igenom informationen nedan och klicka på knappen för att starta spelet

 • Varje grupp ska vara minst 3 spelare och max 5. Grupperna spelar mot varandra.

  Genomförande:
  - Skriv in namnen på de som ska spela – ni måste fylla i minst 3 spelare per grupp för att starta spelet, max 5 spelare.
  - Välj spelversion, med eller utan spelplan.
  Vid spelfrågorna:
  - En klocka räknar ner tiden ni har på er att svara på frågan.
  - Om frågan inte besvaras inom betänketiden går det inte att svara. Klockan ändras till en pil och ni går vidare.
  - Frågan återkommer under spelet så att ni får en ny chans att svara på frågan.

  Med spelplan - sätt en spelpjäs på Startrutan.
  - Namngiven spelare börjar slå tärningen och flytta spelpjäsen framåt
  - Spelaren klickar på spelkort med den färg som spelpjäsen hamnat på.

  Utan spelplan - Namngiven spelare sätter snurr på frågehjulet.

  Det är viktigt att ni läser frågorna högt för varandra.

  Presentation av frågekategorierna:
  Lila frågor - Diskussionsfrågor, frågan är ett påstående med 3 till 5 svarsalternativ.
  - Använd nummerkorten 1-5. Alla ska ha varsin uppsättning 1-5.
  - Välj först - var och en för sig - det svarsalternativ ni bäst tycker besvarar påståendet.
  - När alla har bestämt sig - var och en för sig - visar ni för varandra med hjälp av era nummerkort vad ni valt.
  - Nu ska alla i gruppen enas om vilket svarsalternativ som bäst besvarar påståendet.

  Gröna frågor – Flervalsfrågor, den av er som fått frågan läser och besvarar den.
  Gula frågor - Plus-/minus, ska inte besvaras. De ger bara antingen plus- eller minuspoäng
  Blåa frågor – Visste du att, är bara information. De ger inga poäng.

  När någon kommer på ett stopptecken ska den som slog tärningen/snurrade snurran ropa STOPP!
  - En deltagare från varje grupp ställer sig upp.
  - Spelledare läser sedan fem påståenden som de stående deltagarna svarar på genom att göra tummen upp eller ner. Tummen upp - påstående är sant. Tummen ner - påståendet är falskt.

  Max betänkte tid 5 sekunder!
  - Rätt svar ger 50 poäng. Vid rätt svar på alla fem påståendena ges 400 poäng.
Game over!!!