OSA-konferens i Göteborg den 29 nov 2018

Terminal

Nå framgång med OSA!

Tidigare i  Maj 2018 höll TYA en mycket uppskattad temakonferens om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Nu kommer vi till Göteborg den 29 November – där vi håller en Temakonferens för medarbetare inom Terminal och Lager. Konferensen knyter an till OSA-föreskriften och ger svar/tips på hur man utifrån den kan nå framgång med arbetsmiljöarbetet.

Möt landets främsta expertis på området och lär mer kring frågor som:

  • Vad innebär stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och för terminal och lagerverksamhet?
  • Vad kan arbetsgivaren samt du själv göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?
  • Hur påverkas vi som människor fysiskt och psykiskt av stress?
  • Vad man göra för att effektivt arbeta med OSA?
  • Vad kan TYA göra för dig och din verksamhet?
Man med anteckningsblock på seminarie

Konferensprogram

09.00 – 09.30  Samling fika
09.30 – 10.00  Vad kan TYA göra för din dig och ditt företag?
10.00 – 10.50  Bengt Pontén – Arbetsvetenskap Högskolan Dalarna/Attraktivt arbete AB
10.50 – 11.00  Bensträckare
11.00 – 12.00  Henric Ask – Arbetsrättsjurist TCO/LO
12.00 – 13.00  Lunch
13.00 – 14.00  Workshop
14.00 – 14.15  Bensträckare och fika
14.15 – 15.00  Workshop fortsättning
15.00 – 15.30  Slutdiskussion och avslutning

Tid och plats

Varmt välkommen till Ullevi Restaurang & Konferens (Paradentrén) i Göteborg 29 November 2018. Konferensen startar klockan 09.00 med fika.

Konferensens målgrupp

Den här konferensen är en temakonferens för TYAs branschområde – Terminal och Lager.

Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor

Sista anmälningsdag är 2018-11-21. Anmäl dig i formuläret här nedan.

Frågor om temakonferensen besvaras av Elaine Brun, 08-734 52 36.

Frågor om anmälan samt särskilda önskemål besvaras av Jessica Svedentoft 08-734 52 37.

Information om konferensanläggningen finns på www.ullevikonferens.se  eller 031-739 09 50.

Anmäl dig här!

Dela