Publicerad: 13 maj, 2020, kl. 14:18

Platser kvar till lastsäkringskurs för dig på lager och terminal!

Lastsäkring av styckegods för terminalarbetare – ny distansutbildning

Nästa tillfälle 2 juni. Platser kvar!

Utbildningen är en grundkurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods och omfattar en halv dags utbildning uppdelad i tre pass à ca en timme. Kursen vänder sig framförallt till terminalarbetare.

Målsättningen med kursen är att kursdeltagaren efter utbildningen ska ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Utbildningen är koncentrerad till föreläsningar och diskussioner kring konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, lastpåkänningar under transport, föreskrifter för lastsäkring.

Till anmälan.

Dela: