Publicerad: 5 januari, 2023, kl. 10:00

Nytt år – få hjälp med årlig uppföljning och årshjul för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)

SAM-cirkeln

Nu är det dags att göra den årliga uppföljningen av ditt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och att planera in årets aktiviteter i ett årshjul, exempelvis skyddsronder och medarbetarsamtal. TYA har tagit fram blanketter som hjälper dig på vägen.

Hämta blanketterna här.

Dela: