Publicerad: 5 september, 2018, kl. 10:45

Ny arbetsmiljörapport

Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare.

Olyckor på jobbet – varför då?

Emergency medical service. Paramedic is pulling stretcher with patient to the ambulance car.

Olycksfall i arbetet är vanliga. Distributionsförare och terminalarbetare ligger högt i arbetsskadestatistiken varför det är viktigt att ta reda på vad som orsakar olyckorna och hur vi kan skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö i transportbranschen.

Projektet och forskningsstudien ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare” startades 2015 och slutfördes under 2017. Förutom expertis från Karolinska Institutet, Centrum för arbets- och miljömedicin och Stockholms läns landsting fanns arbetsmarknadens parter och TYA med i projektet som finansierades av AFA Försäkring.

Projektgruppen har förutom djupintervjuer gjort analyser av statistik från en tioårsperiod kring arbetsskador och arbetssjukdomar. Utifrån det har sambandsanalyser gjorts för att kunna se eventuella skademönster.

Läs mer på om projektet och rapporten här.

Dela: