Publicerad: 9 november, 2022, kl. 09:00

Mina tjänster på TYA.se

Nu blir det enklare för dig som är ansluten till TYA att logga in och få åtkomst till dina SAM- och OSA-licenser samt Loggboken. På sikt kommer även andra licenser, tjänster och verktyg att vara tillgängliga som exempelvis TYAs verktyg för branschvalidering.

Dela: