Publicerad: 14 september, 2018, kl. 15:14

Konferens för bättre APL – Företag och handledare 24 oktober 2018

Alla behövs i transportbranschen nu och i framtiden för att klara behovet av transporter.

Därför är det självklart att vi välkomnar alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, hudfärg eller religiös tillhörighet.

Läs mer och anmäl här…
Dela:

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se