Publicerad: 27 mars, 2020, kl. 13:16

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett internationellt avtal (Multilateralt avtal) som berör dig vars ADR-förarintyg slutar gälla under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01. I och med Covid-19 och de utmaningar det ställer på repetitionsutbildningar så kommer giltigheten på de intyg som slutar gälla under perioden att förlängas till och med 2020-11-30. Du måste ha genomfört en repetitionsutbildning och godkänt prov innan 2020-12-01 för att förnya ditt ADR-intyg annars upphör det att gälla och du måste göra en grundutbildning för att åter ha behörighet.

  • ADR-intyg som slutar gälla 2020-03-01 – 2020-11-01 får förlängd giltighet till och med 2020-11-30.
  • Senast 2020-11-30 måste man genomgått repetitionsutbildning och skrivit godkänt prov för att behålla sitt ADR-intyg.
  • Det nya intygets giltighetstid baseras på det gamlas utgångsdatum oavsett när man genomför utbildningen under den aktuella perioden.
  • Trafikverket har tills vidare dragit ner på antalet provplatser för genomförandet av ADR-prov på grund av Covid-19.
  • Om du kör ADR med ett intyg som gått ut men i enlighet med den förlängda giltigheten ska du ha med dig en kopia på det Multilaterala avtalet (M324).

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats ett multilateralt avtal, M324, som gäller giltighetstid för ADR-intyg samt intyg för säkerhetsrådgivare. Detta avtal har MSB för svensk del valt att ingå.
Av avtalet framgår att de ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga till och med 2020-11-30. Före 2020-12-01 behöver man ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt prov för ADR-intyg hos Trafikverket för att fortsättningsvis inneha ett giltigt ADR-intyg.
Vid transport av farligt gods ska en kopia på det multilaterala avtalet, M324, medföras om man omfattas av det. Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.
För säkerhetsrådgivare behöver man före 2020-12-01 ha genomfört en godkänd examination på MSB för att fortsatt vara godkänd som säkerhetsrådgivare.
Den nya giltighetstiden för både ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det nuvarande intyget som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid för det nya intyget utan en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.

MSB vill uppmana till att försöka genomföra utbildning och prov i så god tid som möjligt för att inte drabbas av tidsnöd i november. Länk till det multilaterala avtalet, M324:

Dela: