Publicerad: 17 november, 2020, kl. 13:23

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar ADR-frågor. Nu har de skrivit på ett internationellt avtal (Multilateralt avtal) som berör dig vars ADR-förarintyg slutar gälla under perioden 2020-03-01 – 2021-02-01. I och med Covid-19 och de utmaningar det ställer på repetitionsutbildningar så kommer giltigheten på de intyg som slutar gälla under perioden att förlängas till och med 2021-02-28. Förare behöver före 2021-03-01 ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt ADR-prov på ett förarprovskontor hos Trafikverket för att därefter fortsatt inneha ett giltigt ADR-intyg.

Läs mer på ADR-sidan.

Dela:

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se