Publicerad: 7 augusti, 2019, kl. 11:22

Höstens fördjupningskurser för gymnasie och YKB-lärare

Lastbil med fartränder

Ny teknik, ändrad lagstiftning, aktuella trender, nya rön inom forskningen. Ibland är det svårt att hänga med i alla förändringar på transportområdet. Behöver du uppdatera dina kunskaper?

TYA erbjuder en serie med kurser för dig som är gymnasie och YKB-lärare och vill utveckla dina egna utbildningar eller för dig som av andra skäl vill uppdatera dina kunskaper. Samtliga kurser anknyter till de obligatoriska målen i YKB-fortbildningen.

Under hösten erbjuder vi följande kurser:

Kör- och vilotider, arbetstid och färdskrivare                            9/10                    Stockholm
Kursen tar upp den praktiska tillämpningen av EUs och Sveriges lagstiftning om kör- och vilotider och färdskrivare liksom Vägarbetstidslagen. Den behandlar också hantering av färdskrivaren, tolkning av kopierade data m.m.
Till anmälan

Ergonomi & Hälsa                                                                                 15/10                  Stockholm
Kursen behandlar effekter av alkohol, läkemedel, trötthet och stress i trafiken, arbets- och vilocykelns betydelse, rörelser och arbetsställningar med mera.
Till anmälan

Första hjälpen                                                                                       22/10                  Stockholm
Kursen innehåller praktiska övningar och teoretisk fördjupning inom områden som fria luftvägar, stoppande av blödning och förflyttning av skadad. Frågor om nack-, rygg-, skall- och brännskador behandlas.
Till anmälan

Trafiksäkerhet                                                                                       23/10                  Stockholm
Kursen behandlar olika typer av arbetsrelaterade olyckor och skador i vägtrafiken, statistik med fokus på tung trafik, nollvisionen och forskning gällande däck och tung trafik. Kursledare och gästföreläsare från TYA, NTF och VTI deltar.
Till anmälan

Modern fordonsteknik                                                                      21/11                  Stockholm
Representanter för Volvo och Scania information om modern fordonsteknik och svarar på dina frågor. Du får insikterna om ny fordonsteknik och hur den kan användas för att bidra till en effektiv körning
Till anmälan

Dela: