Publicerad: 23 januari, 2019, kl. 17:03

Fördjupningskurser för YKB-lärare

Vi på TYA vill göra dig uppmärksam på ett par kurser som vi tror att du kan ha nytta av i din egen undervisning som YKB-lärare.

Modern fordonsteknik – tisdagen den 26 februari i Göteborg

Volvobild

Ur innehållet:
Representanter för Volvo och Scania informerar om modern fordonsteknik och svarar på frågor. Du får kunskaperna om ny fordonsteknik och hur den kan och bör användas för att bidra till en effektiv körning.

Synpunkt från kursdeltagare på höstens kurs som snabbt blev fullbokad:

”Tycker det var en väldigt givande dag, ser fram emot samma koncept för övriga kurser framöver”.

Mer information om TYAs kurser hittar du här.

 


Trafiksäkerhet – onsdagen den 20 mars i Linköping

varningstriangel

Ökad trafiksäkerhet är ett grundläggande syfte med YKB-utbildningen. Med förändringarna i EU- direktivet kommer trafiksäkerhet att hamna ännu mer i fokus. TYA har därför, i samverkan med NTF, tagit fram denna kurs.

Ur innehållet:

  • Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn
  • Aktuell statistik över trafikolyckor, lastbilars och bussars olycksfrekvens
  • Personskador
  • Materiella skador
  • Ekonomiska konsekvenser
  • Risker i trafiken
  • Hastighetens påverkan
  • Nollvisionen
  • Aktuell forskning om trafiksäkerhet

Mer information om TYAs kurser hittar du här.


Fler kurser om YKB?

Du hittar fler kurser om YKB i TYAs kursutbud. Det är också där du anmäler dig.

Välkommen!

Dela: