Publicerad: 12 december, 2018, kl. 13:16

1.3 – En ny kurs för dig som arbetar med farligt gods!

 

 industry depot

Alla som är inblandade i en transport av farligt gods måste vara utbildade för det. Det gäller samtliga i hela transportkedjan. Från dig som arbetar med ordermottagning till dig som hanterar godset och/eller transporterna. Kursen är kostnadsfri för TYA-anslutna!

TYAs nya webbkurs, e-Farligt Gods, vänder sig till alla som är delaktiga i en transport av farligt gods men som inte behöver ADR-intyg. På ett lättillgängligt sätt ges allmänna kunskaper om farligt gods vilket leder till en säkrare hantering av godset. Det i sin tur gör att riskerna för tillbud och olycksfall minskar.

Utbildningen är framtagen för att möta de krav på 1.3 utbildning för delaktiga som ställs i ADR-regelverket. Där finns särskilda krav på både repetition och dokumentation för alla som arbetar med farligt gods.

Läs mer om ADR-kraven.

Ta hjälp av er säkerhetsrådgivare för att bedöma vem eller vilka som behöver 1.3 utbildning hos er. Säkerhetsrådgivaren kan också avgöra om någon behöver komplettera denna utbildning med t.ex. praktiska övningar.

Läs mer och anmäl dig till kursen.

Dela:

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se