Inbjudan – dialog yrkesvux/lastbilsförare

29

mar

11:00 på Microsoft Teams

26 januari anordnade vi på TYA en förutsättningslös dialog för huvudmän, leverantörer och lärare inom vuxenutbildning med inriktning lastbilsbilsförare.

Glädjande nog så deltog dryga 50 personer i denna digitala nätverksträff vilket är otroligt roligt och ett tecken på att forum för vuxutbildare och huvudmän är efterfrågat.

Nu bjuder vi in till ett uppföljningsmöte för att fortsätta vara en naturlig del och stöd till utmaningar inom utbildningarna för lastbilsförare.

Varmt välkomna till en ny dialog 29 mars, 13-15, där vi fortsätter utifrån vissa av de utmaningar som togs upp på det tidigare forumet. Preliminärt program meddelas närmare. Fritt fram att kontakta era regionala projektledare (RPL) för att ge tips och idéer på innehåll.

Fram till dess, några allmänna tips på ökad samverkan och för att driva APL-arbetet framåt.

  • Yrkesrådet, en förutsättning för utveckling och samverkan för kvalitetsarbetet på utbildningarna. Huvudmännen ansvariga för att detta upprättas och med fördel deltar. Viktigt med elevnärvaron samt att de är insatta i mötets syfte. Ställ inte in, ställ om och genomför digitalt i väntan på möjligheten att träffas fysiskt.
  • APL-samordnare, här ser vi stor fördel med att ha en eller två personer som är kontaktytorna mellan utbildare och bransch där man bygger relationer långsiktigt. De står även för arbetet med APL före, under och efter genomförd period.
  • Efterfråga tydlig återkoppling från handledare och APL-företag för att skapa känslan för handledaren att APL-perioden är en viktig del av utbildningen.
  • Skapa ”åkerinätverk” med utbildare i närheten för att kunna erbjuda eleverna yrkesrelaterad och APL-liknande upplägg i utbildningen om man inte får ut eleverna. Flytta gods i ”skarpa” uppdrag mellan utbildarna.
  • Dokumentera väl alla kontakter som skett med APL-företag. Alla åtgärder ni gjort för att skapa möjlighet till fungerande APL. (Flytt av APL-perioder mm)
  • Samverka med andra närliggande utbildare för att om möjligt förhindra att APL-perioderna krockar. RPL har oftast kontaktuppgifter mm.
  • Påverka internt de kommunala ”åkerierna” för att utveckla samarbetet med dessa och använd de till APL-platser.
  • Vi ser framemot att ses igen och fortsätta dialogen för en gemensam målsättning att utveckla och kvalitetssäkra vuxenutbildningarna för yrkesförare.

För anmälan och länk till dialogen den 29/3 13-15, maila dina uppgifter till dina RPL.

Vid frågor, funderingar, tips, idéer mm. Tveka inte att kontakta ”din” Regionala projektledare på TYA eller vår samordnare Lasse Holm. Uppgifter nedan.

Väl mött!

Lars Kotz, lars.kotz@tya.se 070-651 98 44

Östergötland, Skaraborg, Örebro, Västmanland, Värmland, Dalarna och Gävleborg

 

Mathias Jävergren, mathias.javergren@tya.se 070-668 14 51

Sörmland, Uppland, Gotland, Stockholm

 

Dick Sundberg, dick.sundberg@tya.se, 070-253 02 21

Norr-/Västerbotten

 

Per-David Wennberg, per-david.wennberg@tya.se , 070-277 04 49

Jämtland/Västernorrland

 

Johan Nordenström, johan.nordenstrom@tya.se , 070-241 12 20

Småland/Blekinge

 

Lars Johansson, lars.johansson@tya.se , 070-877 94 02

Västra Götaland utom Skaraborg, Halland, Skåne

 

 

Dela:
Länk till onlineeventet.