Året som gått

Vi utvecklar våra anslutna företag och deras medarbetare i morgondagens transportbransch.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ för samverkan och insikt.

På denna sida kan du se ett axplock av aktuella projekt för några av våra branscher, producerade under det senaste året. Om du vill fördjupa dig och läsa mer om vad vi gör och det vi arbetar för kan du ta del av det här på vårt nav; tya.se. Håll gärna koll på vår hemsida så att du inte missar det som händer i din bransch under året som kommer!

Med vänliga hälsningar,

Sigalit Slutbäck,
VD TYA

Läs mer Läs mindre

Ett axplock från 2019

Hjulutrustningsteknik

Däcktätningsvätskor

TYA har tillsammans med Svenska Miljöinstitutet tagit fram en rapport om användningen av däcktätningsvätskor. På branschrådet 2018 väcktes frågan om däcktätningsvätskors påverkan på människa och miljö. TYA har tagit fram material som informerar om hantering och risker.

Ladda ner rapporten

Pumpa säkert

TYA har tagit fram material för att lyfta riskerna med pumpning. I foldern/på affischen kan man läsa om handfasta tips och intervjuer med personer som råkat ut för olyckor.

Tidningsdistributörer

Skapa ett hälsosamt arbetsliv

Broschyren En guide för dig som arbetar med tidningsdistribution togs fram för att lyfta vikten av att jobba på ett korrekt sätt när det kommer till ergonomi för att skapa ett hälsosamt arbetsliv.

Hamn & Stuveri

ADR

TYA följer ständigt utvecklingen runt ADR.

Läs mer

Nödlägesberedskap i hamnar

Broschyr som lyfter nödlägesberedskap i hamnar. Hur man med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete kan förebygga olyckor i hamn.

Läs mer

Flyg

Worlds Skills i Kazan

Flygtekniker David Petersson tävlade i Worlds Skills i Kazan och hamnade bland topp 10 av de 16 tävlande länderna.

Terminal & Lager

Arbeta i kyla

Material framtaget för att informera om riskerna att arbeta i kyla.

Läs mer

Taxi

Mässa Taxi i norr
Arbetsmiljö, Kompetensförsörjning

Under mässan Taxi i Norr, Skellefteå 23–24 maj, var vi på plats som utställare och i seminarieprogrammet visade vi filmen Att jobba som taxiförare. Där informerade vi även om kursen Hot och våld på jobbet samt materialet Guide för anmälan av vissa brott mot taxiförare.

Behovsanalys
Kompetensförsörjning

Genom kvalitativa intervjuer med taxiföretagare, och med goda erfarenheter från genomförd kampanj Du behövs för yrket lastbilschaufför, har vi tagit fram en långsiktig plan för kompetensförsörjning inom taxiföraryrket.

Miljö

Animaliska biprodukter

A4-guiden beskriver ABP-lagstiftningen på ett övergripande och kortfattat sätt och ger tips på vad som är bra och viktigt att tänka på vid hantering av ABP.
Beställ guiden här.

Petroleum

Petroleumhantering
Uppdatering av Petroleumhantering
– hälsa och säkerhet

Kurser
14 ordinarie kurser för tankbilsförare petroleumtransporter, samt 3 företagsbeställda

Petroleumhantering – Hälsa och säkerhet finns att beställa i webbshopen.

Åkeri

Bli lastbilschaufför

Kampanjen Bli lastbilschaufför har påbörjats under hösten 2019 för att lyfta behovet av utbildade lastbilschaufförer. En kampanjwebbsida har skapats och finns här.

Risker liftdumpkörning

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare är framtagen tillsammans med våra parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen. Guiden ger exempel på olika riskmoment samt hur information och rutiner kan hjälpa till att förebygga tillbud och olyckor.

Årets Skolledarenkät blev uppmärksammad i media

När vi nu sammanställt svaren från skolledarenkäten 2018 ser vi en ökning av förstahandssökande elever till Fordons- och transportprogrammet och transportinriktningen med hela 25 procent. Det är glädjande. Lika glädjande är ökningen med över 300 antagna elever till transportinriktningen i årskurs 2.

Idag bedriver 87 gymnasieskolor transportutbildning och av dem besvarade 74 skolledare vår enkät. Alla siffror i svaren räknas dock upp som om samtliga skolor hade svarat. Vi vill rikta ett särskilt tack till de skolor som bidragit med den värdefulla informationen. För oss på TYA är det viktigt att få information om bland annat söktryck och antagning eftersom vi utefter det kan hjälpa skolorna med olika insatser från branschens håll.

Kollegahjälpen

Föutom webbsidan kollegahjalpen.se finns nu Kollegahjälpen på Svenska Transportarbetareförbundets hemsida. En bra kanal för alla chaufförer som är anslutna via Transport.

Information har även gått ut i tidningar som Transportarbetaren och Arbetarskydd och vid tävlingar och mässor:

  • kvaltävlingar inför Yrkes-SM
  • YKB lärarfördjupningskurs i oktober 
  • olika branschträffar och mässor, dels på Mittia Skogstransporter, Skåne Truckshow, Lastbilsträffen i Ramsele och Trailer Trucking Festival i Mantorp
  • Sveriges Åkeriföretags skrift ”Medlemsnyttan” 
  • Grund/-fortutbildning av fler kollegahjälpare
  • Träff med Volvo, Scania och Länsförsäkringar, som är samarbetspartners, för att tillsammans dra upp riktlinjer för 2020.

Arbetsmiljö och kurser

Vi utvecklar TYA-skolan – transportbranschens egen utbildningsarrangör.

Läs mer

Kompetensförsörjning

Arbetsmiljö, rådgivning, omvärldsbevakning och kompetensförsörjning

Läs mer

Truck och maskin

Läs mer om vad vi gjort för Truck & Maskin-branschen.

Läs mer

Kvinna vid lastbil

Kommande 2020 – några få exempel.

OSA-guiden för alla anslutna företag

För att främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetare på er arbetsplats ska ni systematiskt undersöka, bedöma och åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. På tya.se kommer du under våren att finna en guide med allt från allmän information till fördjupningsavsnitt, checklistor och enkäter, handlingsplan, exempel på rutiner, praktiska hjälpmedel och användbara länkar.

Yrkes-SM

I maj 2020 var tanken att  Yrkes-SM skulle genomföras i Helsingborg. Tidigt på våren stod det dessvärre klart att ett stort evenemang med tusentals deltagare och besökare var uteslutet på grund av Covid-19. TYA hade då genomfört kvaltävlingar för lastbilsförare och haft uppstartsträff med flygmekaniker. Eventuellt kommer en intern tävling för lastbilschaufförerna och flygmekanikerna att genomföras senare i år. Nästa Yrkes-SM är planerat till Växjö 2022. För TYA är deltagandet i YSM en viktig del av att skapa vetskap och kännedom om två viktiga yrken.

Bättre varumottag

Handboken vänder sig till olika branscher och yrkesroller som har möjlighet att påverka hur varumottag planeras, projekteras och nyttjas. Materialet bygger på sakkunskap inom arbetsmiljö- och transportteknikområdet och en uppdaterad version kommer finnas tillgänglig i höst.

Branschnorm, Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Störst inflytande över hämtningssituationen, och därmed sophämtarens arbetsmiljö, har entreprenören, beställaren och fastighetsägaren. Målet i detta arbetsmiljöprojekt, som branschen har enats kring, är hur insamlingsarbetet av hushållsavfall ska ske och hur man gemensamt kan utforma en branschnorm. Våra anslutna miljöföretag vill se mer enhetliga krav i upphandlingarna (LOU).

APL för alla

Riktlinjer för jämställdhet inom APL och vår workshop underlättar arbetet med jämställdhet för både APL-företag och utbildare. Materialet finns här.

eLiftdumper

För en bättre och säkrare arbetsmiljö vill vi med detta arbetsmiljöprojekt sprida kunskapen om att liftdumper är en lyftanordning. Krav på introduktion medför att fler förare introduceras i arbetet och på arbetsplatsen. Vi tar fram en eLearning där förarens teoretiska kunskaper dokumenteras och körtillstånd utfärdas.

Däckskolan 0

Under första kvartalet lanserade vi Däckskolan 0 – en e-learning med grunderna för dig som vill bli däckmontör.

Exempel på innehåll:

  • Genomgång av skyddsutrustning.
  • Vem som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Information om hur du ska agera vid risk eller skada.
  • Grundutbildning till arbetsmoment vid däckbyte.