Konferens för bättre APL- Skolledare och lärare i transportskolor samt yrkesvux

Två personer samtalar i transportmiljö

7 november i Stockholm – 14 november i Borås – 15 november i Ljungby

Alla behövs i transportbranschen nu och i framtiden för att klara behovet av transporter. Därför är det självklart att vi välkomnar alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, hudfärg eller religiös tillhörighet.

Många elever bemöts inte alltid på ett schysst sätt under sin APL, särskilt gäller det tjejer. Detta framkom i TYAs rapport ”APL is da shit” 2016.
För att behålla tjejerna och även locka fler till yrket ska arbetsklimatet naturligtvis vara schysst – för alla.

Under dagen diskuterar vi det viktiga ämnet könsneutralt klimat och hur vi tillsammans kan bidra med att alla får en bra APL.
Efter konferensen kommer du ha ökade kunskaper kring kommunikationens betydelse för en lyckad APL.

Välkommen till en intensiv och givande dag!

Tid och plats

Onsdag den 7 november 2018 i Stockholm – Arlanda

Onsdag den 14 november 2018 i Borås

Torsdag den 15 november 2018 i Ljungby

Konferensen pågår mellan kl. 10:00 – 15:00

Konferensens målgrupp

Skolledare och lärare i transportskolor samt yrkesvux

Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor

Sista anmälningsdag är:
Senast 4 veckor innan konferensen

Anmäl dig här

Frågor om konferensen:

Åsa Backman

Kirsten Bennike Tel. 08-734 52 45

Anmäl dig till konferensen här!

Till anmälningssidan

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Dela