Konferens för bättre APL- 24 oktober 2018

Portrait of woman holding door of truck

Alla behövs i transportbranschen nu och i framtiden för att klara behovet av transporter. Därför är det självklart att vi välkomnar alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, hudfärg eller religiös tillhörighet.

Alla behövs i transportbranschen nu och i framtiden för att klara behovet av transporter. Därför är det självklart att branschen välkomnar alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, hudfärg eller religiös tillhörighet.
Många elever bemöts inte alltid på ett schysst sätt under sin APL, särskilt gäller det tjejer. Detta framkom i TYAs rapport ”APL is da shit” 2016.
För att behålla tjejerna och även locka fler till yrket ska arbetsklimatet naturligtvis vara schysst – för alla.

Under dagen diskuterar vi det viktiga ämnet könsneutralt klimat och hur vi tillsammans kan bidra med att alla får en bra APL.
Efter konferensen kommer du ha ökade kunskaper kring kommunikationens betydelse för en lyckad APL.

Välkommen till en intensiv och givande dag!

Tid och plats

Onsdag den 24 oktober 2018

Konferensen pågår mellan kl. 10:00 – 15:00

Arlanda, Stockholm

Konferensens målgrupp

TYA utbildade APL-handledare och representanter för företag som ingår i TYAs APL modell.

Konferensen är kostnadsfri.

TYA tar kostnad för resa som bokas av deltagare själv.

Anmälan och frågor

Sista anmälningsdag är:
3 oktober 2018

Anmäl dig här

Frågor om konferensen:

Åsa Backman

Vid behov av logi kontakta:

Kirsten Bennike Tel. 08-734 52 45

Anmäl dig till konferensen här!

Till anmälningssidan

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se