Konferens för bättre APL- 23 augusti 2018

Portrait of woman holding door of truck

Alla behövs i transportbranschen nu och i framtiden för att klara behovet av transporter. Därför är det självklart att vi välkomnar alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, hudfärg eller religiös tillhörighet.

Många elever bemöts inte alltid på ett schysst sätt under sin APL, särskilt gäller det tjejer. Detta framkom i TYAs rapport APL is da shit från 2016.
För att behålla tjejerna och även locka fler till yrket ska arbetsklimatet naturligtvis vara schysst – för alla.

Under dagen diskuterar vi det viktiga ämnet könsneutralt klimat och hur vi tillsammans med transportutbildare och handledare kan bidra med att alla får en bra APL.

Konferensen ligger i samband med mässan: Lastbil 2018 i Jönköping. Entrébiljett ingår.

Välkommen till en intensiv och givande dag!

Program

09.30 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 12.00 Förmiddagspass

Välkommen! Introduktion
Åsa Backman, TYA
TYAs Trendindikator – 2018
Lasse Holm, TYA
Resultat enkät APL/jämställdhet
Micaela Roslund, TYA
Rekryteringsfördelar/genusperspektiv
Pernilla Alexandersson, Add Gender

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Eftermiddagspass

Workshop – Schysst APL för alla!

  • Bättre bemötande vid APL
  • Verktyg för jämställdhetsarbete i APL
  • Verktyg för jämställdhetsarbete i LPR
  • Nästa steg

15.00 – 15.30 Mingel och fika

Tid och plats

  • Torsdag den 23 augusti 2018
  • Pågår mellan kl. 10:00 – 15:00
  • Scandic Elmia i Jönköping

För ledamöter som representerar åkerier tar TYA kostnader för logi och transport (om det behövs).
Logi och transport bokas enskilt av ledamot.

Konferensens målgrupp

  • Ledamöter i TYAs Regionala Utbildningsråd

Denna konferens är ett led i TYAs APL-modell där ledamöter i de regionala utbildningsråden är målgrupp. Läs mer om TYAs APL-modell.

För ledamöter som representerar åkerier tar TYA kostnader för logi och transport (om det behövs). Logi och transport bokas enskilt av ledamot.

Anmälan och frågor

Sista anmälningsdag är:
9 augusti 2018

Anmäl dig här

Frågor till:
Lasse Holm på TYA

Anmäl dig här!

Kontaktperson

Lasse Holm

Projektledare

08-734 52 31

070-767 11 66

lasse.holm@tya.se