Jämställdhet och mångfald

 

Alla branscher mår bra och utvecklas av mångfald och jämställdhet.

Det gäller även transportbranschen, som traditionellt är en mansdominerad bransch. TYA arbetar aktivt för att förändra den bilden. Det sker via insatser för kompetensförsörjning, där jämställdhet och mångfald är viktiga faktorer för branschens överlevnad.

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.”

Läs mer om det material TYA har tagit fram för att stötta jämställdhetsarbetet hos APL-företag.

Transportbranschen idag utvecklas mot allt större mångfald. Till exempel söker sig allt fler yngre kvinnor till branschen och de stannar för att de trivs. TYA har under senare år arbetat aktivt med dessa frågor.

Här kan du ladda hem några rapporter som är resultat av det arbetet:

 

TYA-spelet ”Inklusive”

Ett brädspel från TYA som lyfter frågor och händelser kring ämnena diskriminering och kränkande särbehandling. Frågorna och händelserna ska få speldeltagarna att diskutera värderingar och attityder. Beställ det i TYAs webbshop.

Dela