Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Utbildning 

En viktig del i TYAs verksamhet är att utöka och förbättra utbildningar för truck och maskin. Behovet av välutbildade förare är stort.

I kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetarförbundet finns en överenskommelse att truck- och maskinförare ska ha utbildning. TYA har uppdraget att ta fram anvisningar och kursplaner för detta, för att likställa och säkra utbildning och bidra till förarnas säkerhet.

Många andra branscher som inte omfattas av avtalet tillämpar också TYAs utbildningssystem, bland annat för att säkra att de minimikrav som angetts av Arbetsmiljöverket uppfyllts.

TYA har avtal med cirka 900 instruktörer som arbetar med att utbilda truck- och maskinförare. De utbildar efter TYAs anvisningar och när utbildningen är färdig utfärdas utbildningsintyg. TYA tillhandahåller idag utbildningsintyg för 18 olika trucktyper och 9 maskinslag.