Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Blanketter/broschyrer 

I vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns krav om att körtillstånd ska utfärdas. TYA har tagit fram förslag på blanketter för körtillstånd för bland annat truckar och lyftanordningar. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan du läsa om vilka uppgifter tillstånden ska innehålla. Det är viktigt att hålla sig informerad om vilka uppgifter som krävs. I AFS 2006:5 Användning av truckar står till exempel i Till 19§:

”Exempel på arbetsuppgifter som kan specificeras i ett tillstånd är vilka godsslag som föraren får hantera och inom vilka lokaler eller områden som föraren får använda truckar. Andra arbetsuppgifter som kan specificeras i tillståndet är t.ex. användning av utbytbar utrustning eller körning på väg. Tillståndet kan tidsbegränsas.”

I AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap står i 29§:

”Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.”

Blanketter/broschyrer
Arbetsgivarintyg – anläggningsmaskiner Hämta pdf
Arbetsgivarintyg – kranar Hämta pdf
Att arbeta med truckar och maskiner Hämta pdf
Erkännande yrkesbevis Hämta pdf
Info om ditt Utbildningsintyg Hämta pdf
Yrkesbeviset och din ålder Hämta infoblad
Inför din utbildning till maskin- eller kranförare Hämta pdf
Intyg om utbildningsbok Hämta pdf
Körtillstånd arbetsutrustning Hämta pdf
Körtillstånd bakgavellyft Hämta pdf
Körtillstånd för lyftanordningar Hämta pdf
Körtillstånd för truck Hämta pdf
Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter - TLP10 Hämta pdf