Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Allmän information 

Truckar och maskiner används på många arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap är viktig. Varje dag inträffar flera olyckor med truckar och maskiner inblandade. Kunniga förare ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och sänker kostnaden ute på arbetsplatserna.

Arbetet som truck- och maskinförare styrs av arbetsmiljölagen. Där regleras vad arbetsgivare och skyddsansvariga på ett företag måste göra för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS,  talar om vad lagarna säger när det gäller hur man arbetar. Föreskrifterna tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter och uppdateras regelbundet.

Följ länkarna till höger för att läsa mer om Arbetsmiljöverkets föreskrifter.