Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Om TYA 

Det här är TYA
TYA står för Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd. Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs mot företag anslutna till TYA genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö.

Vision
Vi skapar säker arbetsmiljö, högre kompetens och hållbar tillväxt.

Våra mål

  •  Genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser.
  •  Tillgodose företagens behov av kompetens.
  •  Tillfredsställa behovet av kompetent personal.


Branschråd
För de olika delbranscherna i TYA finns branschråd sammansatta av representanter för TYA anslutna företag, fackföreningar samt TYAs centrala parter. Branschråden träffas regelbundet och genom råden fattas beslut om kursverksamhet och projekt som TYA ska genomföra för företag och anställda inom respektive branschområde inför varje verksamhetsår.


TYAs uppgifter är i huvudsak följande:

  •  att genomföra arbetsmiljö- och yrkesfortbildningskurser, specialanpassade till TYA anslutna företags olika verksamhetsområden
  •  att genomföra projekt inom arbetsmiljö- och miljöområdet
  •  att arbeta med att påverka det allmänna skolväsendet för att detta ska tillgodose behovet av utbildningsplatser vid till exempel    gymnasieskolor
  •  att utveckla läromedel och fortbilda lärare
  •  att bedriva yrkesfortbildning för kollektivanställda inom hamn- och stuveriföretag
  •  att bevaka internationella frågor som berör TYA anslutna företags verksamhetsområden


Finansiering
TYAs verksamhet finansieras genom serviceavgifter relaterade till lönesumman i företag som har kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet och därmed är anslutna till TYA. Avgiften fastställs genom en överenskommelse mellan TYAs medlemmar.