Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Kloka arbetsmiljöinvesteringar - del 2 

 

kai 2

Kloka arbetsmiljöinvesteringar - Identifiera behov och riskbedöma

Forskningsprojektet om kloka arbetsmiljöinvesteringar har utmynnat i förslag till sju viktiga steg som behöver finnas med för att en investering på ett effektivt sätt ska lyckas att skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsplats. Om de stegen följs kan de brister som konstaterades i forskningsprojektet undvikas.

Läs mer på: http://www.du.se/sv/om-oss/personlig-presentation/?userid=1998839721 under Publikationer.