Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Kloka arbetsmiljöinvesteringar - del 1 

Delutskick 1. Kloka arbetsmiljöinvesteringar - Hur gör man?

Kostnader som kan kopplas till negativa hälsoeffekter utgör 4% av BNP i Sverige, vilket motsvarar 164 miljarder kronor. En stor summa pengar investeras årligen på arbetsplatser för att skapa kreativa, hälsosamma och säkra arbetsplatser. En naturlig fråga att ställa sig är då om man får ut den tänkta effekten av arbetsmiljöinvesteringen när det gäller minskande risker. Med den frågan som utgångspunkt har ett forskningsprojekt genomförts av Högskolan Dalarna med syftet att närmare följa och utvärdera ett antal genomförda investeringar. Projektet har varit finansierat av AFA Försäkring. Transportbranschen har ingått i projektet.

roseningmarie72

Forskningsledarna Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén.

I en serie av sex artiklar kommer vi i korthet under året att presentera resultaten.

Läs även mer på: http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1138489&dswid=-6744

 

Del 2 hittar du här.