Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Nya regeler runt ADR 

 

Nya regler:
Så här gör du ditt nästa ADR-prov

Nu blir det nya rutiner för ADR-provet. Myn­digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) flyttar examinationen av ADR-prov från utbildningsföretagen till Trafikverket. För dig som förare betyder förändringen att du får skriva provet på ett nytt ställe med nya datori­serade prov – allt annat är lika.

Nyheten att ADR-provet i framtiden ska ske hos Trafikverket är ett av höstens hetaste samtalsämnen bland förare och åkare. Förändringen har också gett upphov till många frågor, men Stefan Reimers som ansvarar för ADR-frågor hos TYA lämnar ett lugnande besked:

Det sker inga förändringar av ADR-regelverket, det är fortfarande exakt samma regler som gäller för transport av farligt gods som tidigare. Den enda förändringen som sker gäller var du ska skriva ditt förarutbildningsprov. Tidigare gjordes ADR-provet direkt efter avslutad utbildning hos den som arrangerade kursen, men med start från nästa år får du åka till ett av Trafikverkets förarprovskontor och skriva provet.

Initiativet till förändringen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är den myndighet som ansvarar för ADR-regelverket och proven. Bakgrunden till förändringen är att MSB vill få bättre koll på hur proven skrivs och rättas.

Jag tycker det är bra att de gör en förändring, säger Stefan Reimers. Det finns både seriösa och oseriösa aktörer som arrangerar kurser och examinationer, den här förändringen gör det svårare för dem som vill fuska.

I dag genomför respektive ADR-lärare ett test av eleverna med hjälp av ett skriftligt prov från MSB. Läraren rättar provet direkt efter kursen och eleven får omedelbart ett resultat.

Det här har fungerat bra i flertalet fall, men det har tyvärr också skapat utrymme för oseriösa utbildare att dela ut kursbevis trots att eleven kanske har genomfört en kortare kurs med mindre innehåll än vad reglerna kräver.

Det finns flera hundra företag som erbjuder ADR-utbildningar och Stefan Reimers hoppas att de nya reglerna för examination höjer utbildningskvaliteten.

Det är bra att man gör så mycket som möjligt för att städa upp i utbudet av ADR-utbildningar, det är en åsikt som TYA har haft i många år.

De nya reglerna gäller både för den som gör ADR-provet för första gången samt det repetitionsprov som ska ske vart femte år. Stefan Reimers har förståelse för dem som tycker att den nya rutinen kan skapa frågetecken:

En del kan säkert uppfatta provet som en brantare mental uppförsbacke än vad det egentligen är, säger han. Men har man gått en riktig utbildning så är det inga problem. Det enda nya är att provet skrivs hos Trafikverket.

Mer om vad de nya provreglerna innebär kan du läsa om i pdf-en här till höger.

MSB har en bra FAQ rörande detta: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Forarutbildning/Fragor-och-svar-om-examination-av-ADR-forare/

 

Kontaktperson:
Stefan Reimers
Projektledare Skolchef Hamn- & Stuveriskolan RSO-ansvarig.
08-734 52 33
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tips från TYA

Stefan Reimers ansvarar för ADR-frågor hos TYA och han har ett bra tips till dig som vill göra din repetition i lugn och ro:

Ett bra tips är att börja i tid, då slipper du stressen med repetitionsutbildning och prov i sista minuten. En fördel som kanske inte alla känner till är att du kan gå din utbildning
och göra ditt prov under hela det sista giltighetsåret av ditt nuvarande intyg.

Efter godkänt prov börjar den nya giltighetsperioden (5 år) att gälla först när ditt ordinarie intyg går ut.

Du kan alltså uppdatera din behörighet redan i ett tidigt skede under det sista året utan att ”förlora” någon tid på ditt nuvarande intyg.