Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Vad innebär det att bli yrkesförare? 

Vägtransporterna kan beskrivas som det moderna samhällets blodomlopp. Utan lastbilen stannar Sverige. Både konsumenter och företag kräver snabba, flexibla och rationella leveranser - och det enda transportmedel som på ett effektivt sätt kan frakta gods från dörr till dörr är lastbilen.

Yrkesförarna dominerar

Yrkesförarna är den dominerande gruppen inom transportbranschen och yrket erbjuder många olika sorters uppdrag. Till exempel fjärr-, anläggnings-, miljö-, skogs- och styckegodstransporter samt transporter av farligt gods. Det finns även andra yrken i transportbranschen som truckförare, terminalarbetare, speditörer, försäljare och transportledare. En kompetent bransch i ständig förändring. Det internationella handelsutbytet ökar och i kombination med att industrin specialiseras förändras också behovet av transporter. Färre enheter tillverkar större volymer och komponenterna är mer förädlade än tidigare. Det innebär att transportavstånden, mängden och värdet av det gods som transporteras ökar, liksom kraven på leveranssäkerhet. Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av värdet på allt gods som fraktas inom EU.

Höga krav

De förändrade behoven och de höjda kraven på transportörerna har ökat konkurrensen mellan åkerierna både inom landet och internationellt. De svenska åkeriernas främsta konkurrenskraft är kompetenta medarbetare, säkerhet, kvalitet och effektiva transportlösningar. Till nackdelarna hör till exempel höga skatter. Den snabba utvecklingen inom data- och informationstekniken inverkar även på transportbranschen. Dels har kraven på snabba och exakta leveranser ökat och dels har tekniken inneburit nya möjligheter till planering av och kommunikation inom komplexa transportsystem.   Transportköparnas och myndigheternas allt högre kvalitets- och miljökrav påverkar också transportnäringen. Många transportföretag är kvalitets- och miljöcertifierade och visar på så sätt att de uppfyller kraven och aktivt arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor. Lastbilstillverkarna arbetar för att minska lastbilarnas miljöpåverkan och utvecklingen går framåt. En ny lastbil släpper idag ut 60-85 procent mindre miljö- och hälsopåverkande ämnen än för 25 år sedan. I Sverige har vi dessutom världens renaste diesel för lastbilar.