Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Helkroppsvibrationer 

I Sverige utsätts ungefär 300 000 anställda regelbundet för helkroppsvibrationer i arbetet. Många av dem arbetar inom transportbranschen. I en del fall leder vibrationerna till besvär eller skador. I värsta fall blir de bestående. Den här sajten ska ge arbetsgivare och anställda vägledning, så skador orsakade av helkroppsvibrationer i arbetet kan förebyggas.

Hand- och armvibrationer

Vibrationerna brukar delas in i hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer. Uppdelningen bestäms av vilka delar av kroppen som påverkas. De här sidorna behandlar enbart helkroppsvibrationer eftersom de är de mest vanliga i transportbranschen.

 

Så hittar du informationen!

  • Vi har delat in informationen för du lättare ska hitta det du söker. Under varje sida finner du grundläggande information och fördjupande texter (i form av länkar).
  • Under fliken Vad & Var kan du läsa om vad helkroppsvibrationer är och var de förekommer.
  • Risker berättar om uppenbara risker, men också om de risker man kanske inte direkt tänker på.
  • Åtgärder går igenom planering, riskbedömning och hur du begränsar riskerna. Här hittar du även ett test som visar betydelsen av hastighet och underlag för den dagliga vibrationsexponeringen.
  • Under Regler kan du läsa om vilka regler som gäller och vilket ansvar arbetsgivare har.
  • Under Mer hjälp finns tips om vart du kan vända dig och få mer information, se filmen i sin helhet och ladda ned information från Arbetsmiljöverket.