Sophämtare

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö ledde 2013 till att
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet genom TYA gemensamt tog initiativ till projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”.

Sedan april 2018 finns en guide för en hållbar arbetsmiljö för sophämtare. Projektet har genomförts av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

Dela