Miljöarbete

Väg i höstlandskap

TYA arbetar med miljöfrågor på olika nivåer inom projektarbeten.

TYAs arbete speglar kraven i branschernas vardag. Därför är frågor om miljöpåverkan allt oftare ett naturligt inslag i våra produktioner av utbildningar och material.

Exempelvis är landtransporter på väg är ett stort ämne i många av TYAs produktioner. De flesta är idag medvetna om att det blir utsläpp av olika fordon som yrkesförarna kör. Men det handlar om kollektiva välplanerade transporter vilket naturligt minimerar skadlig påverkan.

De senaste årens utveckling av bränsletyper och motorer har drastiskt minskat branschens negativa inverkan på miljön. De strikta kraven på utsläpp i Euroklasser har styrt europeiska och svenska transporter i många år.

Dela