Miljöarbete

Väg i höstlandskap

TYA arbetar med miljöfrågor på olika nivåer inom projektarbeten.

TYAs arbete speglar kraven i branschernas vardag. Därför är frågor om miljöpåverkan allt oftare ett naturligt inslag i våra produktioner av utbildningar och material.

Exempelvis är landtransporter på väg är ett stort ämne i många av TYAs produktioner. De flesta är idag medvetna om att det blir utsläpp av olika fordon som yrkesförarna kör. Men det handlar om kollektiva välplanerade transporter vilket naturligt minimerar skadlig påverkan.

De senaste årens utveckling av bränsletyper och motorer har drastiskt minskat branschens negativa inverkan på miljön. De strikta kraven på utsläpp i Euroklasser har styrt europeiska och svenska transporter i många år.

Nyheter

ABP-häfte 800x600

Guide om Animaliska biprodukter

18 september, 2019

En enkel guide för dig som hanterar ABP…

Höstens fördjupningskurser för gymnasie och YKB-lärare

7 augusti, 2019

Ny teknik, ändrad lagstiftning, aktuella trender, nya rön…

Arbeta säkert med liftdumper

27 februari, 2019

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare…
chemical depot industry

1.3 – En ny kurs för dig som arbetar med farligt gods!

12 december, 2018

Alla som är inblandade i en transport av…
Till nyhetsarkivet

Dela