Jämställdhet och mångfald

Tre kvinnor i transportbranschen

Alla branscher mår bra och utvecklas av mångfald och jämställdhet.

Det gäller även transportbranschen, som traditionellt är en mansdominerad bransch. TYA arbetar aktivt för att förändra den bilden. Det sker via insatser för kompetensförsörjning, där jämställdhet och mångfald är viktiga faktorer för branschens överlevnad.

Utveckling idag visar att allt fler yngre kvinnor söker sig till branschen och de stannar för att de trivs. Här nedan kan du ladda ner förstudien Kvinnor i transportbranschen som TYA gav ut 2015.

TYA-spelet ”Inklusive”

2012 tog TYA fram spelet Inklusive. Spelet har frågor och händelser kring ämnena diskriminering och kränkande särbehandling. Frågorna och händelserna ska få speldeltagarna att diskutera värderingar och attityder.