Hot och våld

Hot och våld, där våld eller hotfulla situationer kan vara ett inslag i arbetet förekommer inom de flesta branscher är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Det är viktigt att planera och genomföra ett förebyggande arbete för att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen.

Tya har en kurs som vänder sig till anställda i flera av transportsektorns delbranscher, där hotfulla situationer kan vara ett inslag i arbetet. Du får möjlighet att lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

Dela