Terminal och Lager

Terminal

Varje dag strömmar mängder av varor in och ut från landets terminal och lagerverksamheter. Arbetet på en terminal eller ett lager måste flyta på ett bra sätt. Det är ett viktigt led i hela logistikkedjan – där inte bara mängder av transporter och godsflöden räknas in utan även information och betalningar mellan olika avsändare och mottagare.

Terminalarbetare

Ökade krav på Hållbarhet

Med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och kvalitet ökar även kraven på yrkeskompetens. Det kan handla om rätt förutsättningar för arbetet såsom kläder och arbetsutrustning, lossning och lastningskunskaper eller lastsäkring och olika slags godshanteringskrav.

I gymnasieskolan kan man idag läsa Godshantering med viktiga delar. Arbete inom terminal och lager ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och hälsa.

SAM-cirkel

Lyckad konferens med temat OSA

Temakonferensen i Västerås 24 maj fokuserade på Terminal och Lager och knöt direkt an till föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, OSA, och om hur man utifrån den kan nå framgång med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Landets främsta expertis inom området, Henric Ask – jurist TCO/LO och Bengt Pontén – OSA/stressexpert, lärde ut och diskuterade kring frågor som:

  • Vad innebär stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och för terminal och lagerverksamhet?
  • Vad kan arbetsgivaren samt du själv göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?
  • Hur påverkas vi som människor fysiskt och psykiskt av stress?
  • Vad kan man göra för att effektivt arbeta med OSA?
  • Vad kan TYA göra för dig och din verksamhet?
Elaine Brun - TYA

Projektledare Elaine Brun om Temakonferensen

– För att summera konferensen i Västerås med några få ord så kan jag säga att den var mycket givande, säger Elaine Brun, projektledare på TYA och ansvarig för konferensen.

– Under dagen framkom det att branschen vill satsa ännu mer på handledarutbildningar för terminal och lager samt skapa både konferens- och inspirationsdagar för TYA anslutna företag och parter på temat OSA.

– Flera bra idéer på hur detta skulle kunna göras kom fram och vi ser redan över hur en uppföljning av konferensens arbete skulle kunna se ut. Det kan till exempel handla om e-learning och fysiska kurser, mer och bättre informationsmaterial och även uppsökande verksamhet, avslutar Elaine

Lastbil på terminal.

Introduktionsutbildning Terminal- och lagerarbetare

TYA har tagit fram ett utbildnings- och introduktionsmaterial om terminal- och lagerarbete där grundläggande yrkes-, arbetsmiljö- och miljökunskaper behandlas. Materialet är avsett för gymnasieskolan, TYA-skolan och företagsutbildning. På utbildningen lär man sig bland annat mer om arbetsteknik och förebyggande ergonomi, säkerhet och samspelet med andra tillsammans med lastsäkring.

Utbildningen är teoretisk och innehåller inga praktiska moment. Anmäl dig här. TYA har även utbildningar för Lastning och lastsäkring i container (stuffning) och PAM Landtransport för grundläggande arbetsmiljökunskaper samt Truck och maskin.

Nästa branschråd för Terminal och Lager är i Augusti 2018.

2018 års branschråd Terminal & Lager är planerat till 28 augusti 2018 samt i November 2018. Vid intresse ta kontakt med Elaine Brun. Vi kommer att gå ut med mer exakt tid senare på denna webbsida så titta gärna in då och då.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Elaine Brun

Projektledare

08-734 52 36

070-619 52 36

elaine.brun@tya.se

Kontaktperson

Elaine Brun

Projektledare

08-734 52 36

070-619 52 36

elaine.brun@tya.se

Relaterade nyheter

varningstriangel

Fördjupningskurser för YKB-lärare

23 januari, 2019

Vi på TYA vill göra dig uppmärksam på…

Stor efterfrågan på lastbilsförare men på Komvux minskas antalet platser

22 januari, 2019

2018 bedömde TYA att det behövs 7 000…
chemical depot industry

1.3 – En ny kurs för dig som arbetar med farligt gods!

12 december, 2018

Alla som är inblandade i en transport av…

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Kortversionen

3 oktober, 2018

TYA-rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar nu i…
Till nyhetsarkivet