Terminal och Lager

Terminal

Varje dag strömmar mängder av varor in och ut från landets terminal och lagerverksamheter. Arbetet på en terminal eller ett lager måste flyta på ett bra sätt. Det är ett viktigt led i hela logistikkedjan – där inte bara mängder av transporter och godsflöden räknas in utan även information och betalningar mellan olika avsändare och mottagare.

Terminalarbetare

Ökade krav på Hållbarhet

Med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och kvalitet ökar även kraven på yrkeskompetens. Det kan handla om rätt förutsättningar för arbetet såsom kläder och arbetsutrustning, lossning och lastningskunskaper eller lastsäkring och olika slags godshanteringskrav.

I gymnasieskolan kan man idag läsa Godshantering med viktiga delar. Arbete inom terminal och lager ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och hälsa.

Lastbil på terminal.

Introduktionsutbildning Terminal- och lagerarbetare

TYA har tagit fram ett utbildnings- och introduktionsmaterial om terminal- och lagerarbete där grundläggande yrkes-, arbetsmiljö- och miljökunskaper behandlas. Materialet är avsett för gymnasieskolan, TYA-skolan och företagsutbildning. På utbildningen lär man sig bland annat mer om arbetsteknik och förebyggande ergonomi, säkerhet och samspelet med andra tillsammans med lastsäkring.

Utbildningen är teoretisk och innehåller inga praktiska moment. Anmäl dig här. TYA har även utbildningar för Lastning och lastsäkring i container (stuffning) och PAM Landtransport för grundläggande arbetsmiljökunskaper samt Truck och maskin.

Nästa branschråd för Terminal och Lager är i Augusti 2018.

2018 års branschråd Terminal & Lager är planerat till 28 augusti 2018 samt i November 2018. Vid intresse ta kontakt med Elaine Brun. Vi kommer att gå ut med mer exakt tid senare på denna webbsida så titta gärna in då och då.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Elaine Brun

Projektledare

08-734 52 36

070-619 52 36

elaine.brun@tya.se

Relaterade nyheter

Red Strap and Ratchet

Tabellomvandlare till Lathund – lastsäkring

15 augusti, 2018

TYA har i EU-projektet CARING varit med att…
Portrait of woman holding door of truck

Bättre APL-miljö för Transportprogrammets elever

4 juli, 2018

Med hjälp av statliga medel kommer TYA under…

Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt

18 juni, 2018

Vältolyckor är en mycket farlig och kostsam olyckstyp.…
Distributionsbil

Stor brist på lastbilsförare

30 maj, 2018

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är fortsatt mycket god. Det…
Till nyhetsarkivet

Kontaktperson

Elaine Brun

Projektledare

08-734 52 36

070-619 52 36

elaine.brun@tya.se