Terminal och Lager

Terminal

Varje dag strömmar mängder av varor in och ut från landets terminal och lagerverksamheter. Arbetet på en terminal eller ett lager måste flyta på ett bra sätt. Det är ett viktigt led i hela logistikkedjan – där inte bara mängder av transporter och godsflöden räknas in utan även information och betalningar mellan olika avsändare och mottagare.

Arbete i kyl- och fryslager

Du som arbetar i kyl- och fryslager utsätts för en ökad risk för belastningsskador på grund av det kalla klimatet. Nack-, rygg- och axelbesvär vid ogynnsamma arbetsställningar är exempel på besvär som ofta uppstår eftersom kylan höjer den relativa arbetsbelastningen. Även symtom vid pågående sjukdom kan förvärras.

Med bra anpassning av kläder efter aktivitet och lager på lager-principen skapas en god värmebalans även i mycket kallt klimat. TYA har nu tagit fram riktlinjer för hur du ska välja rätt arbetskläder beroende på hur och var du arbetar. Ladda ner pdf här.

Ökade krav på Hållbarhet

Med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och kvalitet ökar även kraven på yrkeskompetens. Det kan handla om rätt förutsättningar för arbetet såsom kläder och arbetsutrustning, lossning och lastningskunskaper eller lastsäkring och olika slags godshanteringskrav.

I gymnasieskolan kan man idag läsa Godshantering med viktiga delar. Arbete inom terminal och lager ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och hälsa.

SAM-cirkel

Lyckade konferenser med temat OSA under 2018

Under 2018 hölls ett par temakonferenser, i Västerås 24 maj samt i Göteborg 29 november, som fokuserade på Terminal och Lager och som knöt direkt an till föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, OSA, och hur man utifrån den kan nå framgång med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Landets främsta expertis inom området, Henric Ask – jurist TCO/LO och Bengt Pontén – OSA/stressexpert, lärde ut och diskuterade kring frågor som:

  • Vad innebär stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och för terminal och lagerverksamhet?
  • Vad kan arbetsgivaren samt du själv göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?
  • Hur påverkas vi som människor fysiskt och psykiskt av stress?
  • Vad kan man göra för att effektivt arbeta med OSA?
  • Vad kan TYA göra för dig och din verksamhet?
Elaine Brun - TYA

Projektledare Elaine Brun om Temakonferensen

– För att summera konferenserna var de utifrån den respons vi fick mycket lyckade och givande, säger Elaine Brun, projektledare på TYA och ansvarig för konferensen.

– Utifrån konferenserna vill branschen att det satsas mer på handledarutbildningar för terminal och lager samt skapa både konferens- och inspirationsdagar för TYAanslutna företag och parter på temat OSA. Flera bra idéer på hur detta skulle kunna göras kom fram. Det kan till exempel handla om e-learning och fysiska kurser, mer och bättre informationsmaterial samt uppsökande verksamhet, avslutar Elaine.

Branschrådets arbete under 2018 ledde också fram till nya projektförslag som kommer att genomföras 2019. Ett av dem är en studie och anpassning av KIM1-modellen (se Arbetsmiljöverkets hemsida). KIM1 används idag av många terminal och lagerföretag på grund av dess enkelhet att mäta belastning både på individ och avdelning. Terminal och lagerverksamheten har de senaste åren förändrats avsevärt – både vad gäller nybyggnationer ute i landet med fler och större lagerenheter, rekryteringsfrågor, automationsfrågor samt efter utbildningsbehovet. Med anledning av detta genomförs under 2019 en trendindikator för terminal och lager i samverkan med branschen och Statisticon.

Lastbil på terminal.

Introduktionsutbildning Terminal- och lagerarbetare

TYA har tagit fram ett utbildnings- och introduktionsmaterial om terminal- och lagerarbete där grundläggande yrkes-, arbetsmiljö- och miljökunskaper behandlas. Materialet är avsett för gymnasieskolan, TYAs kurser och företagsutbildning. På utbildningen lär man sig bland annat mer om arbetsteknik och förebyggande ergonomi, säkerhet och samspelet med andra tillsammans med lastsäkring.

TYA har även utbildningar för lastning och lastsäkring i container (stuffning) och PAM Landtransport för grundläggande arbetsmiljökunskaper samt truck och maskin. Här finns samtliga kurser.Här finns samtliga kurser.

Branschråd för Terminal och Lager

Ett branschrådsmöte utfördes den 14:e Maj 2019 i Borås.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Relaterade nyheter

Hampus Högberg vann i Vilhelmina 2018

Hög tid att anmäla till kvaltävling!

19 september, 2019

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla tävlanden till…
Per David Wennberg

Per-David Wennberg blir regional projektledare på TYA

2 september, 2019

  TYA rekryterar åkeriprofilen Per-David Wennberg som regional…
Lastbil med fartränder

TV 4 uppmärksammar förarbristen. Se inslaget här.

26 augusti, 2019

TV 4 skriver: ”Bristen på lastbilschaufförer är mycket…

Grattis alla blivande gymnasieelever i Uppsala!

21 augusti, 2019

Nu finns Fordon- och Transportprogrammet som ett nytt…
Till nyhetsarkivet

Dela