Terminal och Lager

Terminal

Varje dag strömmar mängder av varor in och ut från landets terminal och lagerverksamheter. Arbetet på en terminal eller ett lager måste flyta på ett bra sätt. Det är ett viktigt led i hela logistikkedjan – där inte bara mängder av transporter och godsflöden räknas in utan även information och betalningar mellan olika avsändare och mottagare.

Arbete i kyl- och fryslager

Du som arbetar i kyl- och fryslager utsätts för en ökad risk för belastningsskador på grund av det kalla klimatet. Nack-, rygg- och axelbesvär vid ogynnsamma arbetsställningar är exempel på besvär som ofta uppstår eftersom kylan höjer den relativa arbetsbelastningen. Även symtom vid pågående sjukdom kan förvärras.

Med bra anpassning av kläder efter aktivitet och lager på lager-principen skapas en god värmebalans även i mycket kallt klimat. TYA har nu tagit fram riktlinjer för hur du ska välja rätt arbetskläder beroende på hur och var du arbetar. Ladda ner pdf här.

Ökade krav på Hållbarhet

Med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och kvalitet ökar även kraven på yrkeskompetens. Det kan handla om rätt förutsättningar för arbetet såsom kläder och arbetsutrustning, lossning och lastningskunskaper eller lastsäkring och olika slags godshanteringskrav.

I gymnasieskolan kan man idag läsa Godshantering med viktiga delar. Arbete inom terminal och lager ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och hälsa.

SAM-cirkel

Lyckade konferenser med temat OSA under 2018

Under 2018 hölls ett par temakonferenser, i Västerås 24 maj samt i Göteborg 29 november, som fokuserade på Terminal och Lager och som knöt direkt an till föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, OSA, och hur man utifrån den kan nå framgång med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Landets främsta expertis inom området, Henric Ask – jurist TCO/LO och Bengt Pontén – OSA/stressexpert, lärde ut och diskuterade kring frågor som:

  • Vad innebär stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och för terminal och lagerverksamhet?
  • Vad kan arbetsgivaren samt du själv göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?
  • Hur påverkas vi som människor fysiskt och psykiskt av stress?
  • Vad kan man göra för att effektivt arbeta med OSA?
  • Vad kan TYA göra för dig och din verksamhet?
Male warehouse worker with clipboard.

Temakonferenserna 2018

Branschen vill att det satsas mer på handledarutbildningar för terminal och lager samt skapa både konferens- och inspirationsdagar för TYA-anslutna företag och parter på temat OSA. Flera bra idéer på hur detta skulle kunna göras kom fram. Det kan till exempel handla om e-learning och fysiska kurser, mer och bättre informationsmaterial samt uppsökande verksamhet.

Branschrådets arbete under 2018 ledde också fram till nya projektförslag som kommer att genomföras 2019. Ett av dem är en studie och anpassning av KIM1-modellen (se Arbetsmiljöverkets hemsida). KIM1 används idag av många terminal och lagerföretag på grund av dess enkelhet att mäta belastning både på individ och avdelning. Terminal och lagerverksamheten har de senaste åren förändrats avsevärt – både vad gäller nybyggnationer ute i landet med fler och större lagerenheter, rekryteringsfrågor, automationsfrågor samt efter utbildningsbehovet. Med anledning av detta genomförs under 2019 en trendindikator för terminal och lager i samverkan med branschen och Statisticon.

Lastbil på terminal.

Introduktionsutbildning Terminal- och lagerarbetare

TYA har tagit fram ett utbildnings- och introduktionsmaterial om terminal- och lagerarbete där grundläggande yrkes-, arbetsmiljö- och miljökunskaper behandlas. Materialet är avsett för gymnasieskolan, TYAs kurser och företagsutbildning. På utbildningen lär man sig bland annat mer om arbetsteknik och förebyggande ergonomi, säkerhet och samspelet med andra tillsammans med lastsäkring.

TYA har även utbildningar för lastning och lastsäkring i container (stuffning) och PAM Landtransport för grundläggande arbetsmiljökunskaper samt truck och maskin. Här finns samtliga kurser.Här finns samtliga kurser.

Branschråd för Terminal och Lager

Ett branschrådsmöte utfördes den 14:e Maj 2019 i Borås.

Tunna med kemikalier - adr.

Farligt Gods – 1.3 utbildning

Alla personer som är inblandade i en transport av farligt gods ska vara utbildade. Det gäller både personal som endast arbetar med t.ex. ordermottagning/dokumenthantering och den personal som hanterar gods och/eller transportenheter.

Två utbildningar som regleras av ADR-regelverket är 1.3-utbildning och förarutbildning. För 1.3-utbildning finns krav på repetition samt dokumentation. I de allra flesta fall räcker ett ADR-intyg från en förarutbildning som 1.3-utbildning.

Företagets säkerhetsrådgivare har bl.a. som uppgift att bedöma och informera om vilken personal som behöver utbildning samt vad för utbildning personalen behöver.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

070-528 23 68

henrik.farnbo@tya.se

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

070-528 23 68

henrik.farnbo@tya.se

Relaterade nyheter

chemical depot industry

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

27 mars, 2020

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett…
Flygmekaniker mekar i en flygmotor.

Kompetensbehovet stort för flygteknikföretagen

5 mars, 2020

TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan…
Instruktör visar elev lastsäkring

TYA uppmanar till protest!

26 februari, 2020

Dags att se över de orimliga lärarkraven Branscherfarenhet…
Skolledarenkät 2019 - 2020

Trenden stark – fler tjejer vill bli lastbilsförare

10 februari, 2020

Antalet sökande till gymnasiets transportutbildning fortsätter att öka…
Till nyhetsarkivet

Dela