Terminal och Lager

Terminal

Varje dag strömmar mängder av varor in och ut från landets terminal och lagerverksamheter. Arbetet på en terminal eller ett lager måste flyta på ett bra sätt. Det är ett viktigt led i hela logistikkedjan – där inte bara mängder av transporter och godsflöden räknas in utan även information och betalningar mellan olika avsändare och mottagare.

Lastsäkring av styckegods för terminalarbetare – ny distansutbildning

Utbildningen är en grundkurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods och omfattar en halv dags utbildning uppdelad i tre pass à ca en timme. Kursen vänder sig framförallt till terminalarbetare.

Målsättningen med kursen är att kursdeltagaren efter utbildningen ska ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Utbildningen är koncentrerad till föreläsningar och diskussioner kring konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, lastpåkänningar under transport, föreskrifter för lastsäkring.

Till anmälan.

Arbete i kyl- och fryslager

Du som arbetar i kyl- och fryslager utsätts för en ökad risk för belastningsskador på grund av det kalla klimatet. Nack-, rygg- och axelbesvär vid ogynnsamma arbetsställningar är exempel på besvär som ofta uppstår eftersom kylan höjer den relativa arbetsbelastningen. Även symtom vid pågående sjukdom kan förvärras.

Med bra anpassning av kläder efter aktivitet och lager på lager-principen skapas en god värmebalans även i mycket kallt klimat. TYA har nu tagit fram riktlinjer för hur du ska välja rätt arbetskläder beroende på hur och var du arbetar. Ladda ner pdf här.

Ökade krav på Hållbarhet

Med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och kvalitet ökar även kraven på yrkeskompetens. Det kan handla om rätt förutsättningar för arbetet såsom kläder och arbetsutrustning, lossning och lastningskunskaper eller lastsäkring och olika slags godshanteringskrav.

I gymnasieskolan kan man idag läsa Godshantering med viktiga delar. Arbete inom terminal och lager ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och hälsa.

Lastbil på terminal.

Introduktionsutbildning Terminal- och lagerarbetare

TYA har tagit fram ett utbildnings- och introduktionsmaterial om terminal- och lagerarbete där grundläggande yrkes-, arbetsmiljö- och miljökunskaper behandlas. Materialet är avsett för gymnasieskolan, TYAs kurser och företagsutbildning. På utbildningen lär man sig bland annat mer om arbetsteknik och förebyggande ergonomi, säkerhet och samspelet med andra tillsammans med lastsäkring.

TYA har även utbildningar för lastning och lastsäkring i container (stuffning) och PAM Landtransport för grundläggande arbetsmiljökunskaper samt truck och maskin. Här finns samtliga kurser.Här finns samtliga kurser.

Branschråd för Terminal och Lager

Ett branschrådsmöte genomfördes digitalt 14:e Maj 2020.

Tunna med kemikalier - adr.

Farligt Gods – 1.3 utbildning

Alla personer som är inblandade i en transport av farligt gods ska vara utbildade. Det gäller både personal som endast arbetar med t.ex. ordermottagning/dokumenthantering och den personal som hanterar gods och/eller transportenheter.

Två utbildningar som regleras av ADR-regelverket är 1.3-utbildning och förarutbildning. För 1.3-utbildning finns krav på repetition samt dokumentation. I de allra flesta fall räcker ett ADR-intyg från en förarutbildning som 1.3-utbildning.

Företagets säkerhetsrådgivare har bl.a. som uppgift att bedöma och informera om vilken personal som behöver utbildning samt vad för utbildning personalen behöver.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

070-528 23 68

henrik.farnbo@tya.se

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

070-528 23 68

henrik.farnbo@tya.se

Relaterade nyheter

En hjälp i nöden för utsatta förare

3 juni, 2020

I 20 år har Kollegahjälpen stöttat lastbilsförare som…
Big gas-tank goes on highway against the sky

Tankbilskurs på distans

21 april, 2020

På grund av Covid-19 ställde vi in de…
chemical depot industry

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

27 mars, 2020

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett…
Flygmekaniker mekar i en flygmotor.

Kompetensbehovet stort för flygteknikföretagen

5 mars, 2020

TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan…
Till nyhetsarkivet

Dela