Taxi

Taxi

Service, social och flexibel är tre nyckelord inom taxibranschen där människor, miljö och teknik är i fokus. För att taxiföretagen ska kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet krävs att de kan erbjuda trafiksäkra, kundvänliga och miljöanpassade körningar.

Porträtt på en taxiförare

Taxi – ett varierande yrke

Taximarknaden i Sverige består (2018) av ca 15 000 taxiregistrerade fordon som utför både persontransporter och budkörningar. Det innefattar både samhällsbetalda resor som till exempel sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar samt de vanliga taxikörningarna för företag och privatpersoner. Resorna sker med personbil eller specialfordon (rullstolstaxi).

För att köra taxi i Sverige krävs förutom ett vanligt körkort en taxiförarlegitimation som utfärdats av Transportstyrelsen efter ett godkänt kunskaps- och körprov. Alla taxibilar är anslutna till en beställningscentral, en ”taxiväxel”, där både telefonister och trafikledare arbetar.

Taxiförare i bilen på kvällen.

Taxiförarens säkerhet

Taxi och samhällsbetalda transporter är ofta tufft bevakat av media och samhället i stort. I offentligt upphandlade avtal är kraven högt ställda och konkurrensen stor. Priser pressas, stressnivån är stundtals väldigt hög och schysta arbetsvillkor är omdiskuterade. Eftersom taxiföraryrket är ett ensamarbete är säkerheten för förarna mycket viktig och de behöver veta hur de ska agera i en hotfull situation.

Idag har taxibilarna ofta en övervakningskamera installerad, något som vi på TYA bidrog till. Vi erbjuder också kurser, t ex Hot och våld mot taxiförare eller kursen: Krisstöd m fl. Utbildningsmaterial  på temat hot och våld finns i webbshopen under rubriken ”Taxi”.

Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Rapport: Krav vid upphandling av färdtjänst

2017 genomförde vi en inventering av de utbildningskrav som ställs på färdtjänstförare i samband med olika upphandlingar av taxitjänster. Rapporten som presenterar resultatet av inventeringen publicerades i april 2018.

Ladda ner rapporten
Telefonister

Arbetsmiljöutmaningar

Taxibranschen omfattar emellertid inte bara taxiförare, utan även andra yrkeskategorier som till exempel taxitelefonister vilka arbetar i en annan miljö än förarna. Deras arbetsmiljö, liksom förarnas, innebär mycket stillasittande och kan vara en utmaning för god arbetsmiljöhälsa. Här kan vi på TYA hjälpa till med kurser och utbildningar i bland annat arbetsmiljö och hälsa anpassade för taxibranschen.

Sammantaget spelar TYA en viktig roll när det gäller att uppnå hög kompetens och god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper inom taxibranschen.

Taxiskylt från Sverige

Att läsa om taxiyrket

Är du nyfiken på att arbeta i taxibranschen eller ny som förare så har vi både material och utbildning för dig. Även du som har många år i yrket som taxiförare kan hitta information om både branschen och yrket, till exempel Arbetsmiljön för förare av specialfordon och Om det händer….

Läs mer om utbildningar Under rubriken Arbeta i branschen på denna webbsida finns information om olika typer av utbildningar. Hur du blir taxiförare finns under Arbetsmarknadsutbildning.

Nyheter

Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Ny rapport för krav vid upphandling av färdtjänst

16 mars, 2018

Utbildningskrav som idag ställs på färdtjänstförare vid upphandling…
Till nyhetsarkivet

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se