Taxi

Taxi

Service, social och flexibel är tre nyckelord inom taxibranschen där människor, miljö och teknik är i fokus. För att taxiföretagen ska kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet krävs att de kan erbjuda trafiksäkra, kundvänliga och miljöanpassade körningar.

Porträtt på en taxiförare

Taxi – ett varierande yrke

Taximarknaden i Sverige består (2018) av ca 15 000 taxiregistrerade fordon som utför både persontransporter och budkörningar. Det innefattar både samhällsbetalda resor som till exempel sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar samt de vanliga taxikörningarna för företag och privatpersoner. Resorna sker med personbil eller specialfordon (rullstolstaxi).

För att köra taxi i Sverige krävs förutom ett vanligt körkort en taxiförarlegitimation som utfärdats av Transportstyrelsen efter ett godkänt kunskaps- och körprov. Alla taxibilar är anslutna till en beställningscentral, en ”taxiväxel”, där både telefonister och trafikledare arbetar.

Taxikund i taxibil.

På gång inom Taxi

Under våren ställde TYA ut på mässan ”Taxi i Norr” i Sundsvall. Där hade vi en programpunkt med rapporten ”Utbildningskrav vid upphandling av färdtjänst” presenterades. Årets mässa var välbesökt och med många utställare. Viktiga frågor som diskuterades var bristen på förare, hur göra yrket mer attraktivt och upphandlingarnas olika krav. Och givetvis, nya GDPR-lagstiftningen.

Film om taxiyrket

Från Branschråd Taxi 2017 har TYA uppdraget att göra en film som visar bredden på taxiyrket. Taxi anlitas till såväl person- och budkörningar som bokning av tomte till julafton och kattvakt för semestern.

Inspelningsperioden var under början av september månad, då vi även fotograferade för delbransch taxi. Medverkande taxiföretag och inspelningsplatser utses och godkänns alltid av TYAs parter.

Mässa, Persontrafik 2018, Stockholmsmässan 22 – 24 oktober

Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. En gemensam arena för kollektiva färdmedel där samverkan och samarbete är ett uppmärksammat koncept. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

TYA är utställare på mässan, monter C01:20. Vi ses där!

Taxiförare i bilen på kvällen.

Taxiförarens säkerhet

Taxi och samhällsbetalda transporter är ofta tufft bevakat av media och samhället i stort. I offentligt upphandlade avtal är kraven högt ställda och konkurrensen stor. Priser pressas, stressnivån är stundtals väldigt hög och schysta arbetsvillkor är omdiskuterade. Eftersom taxiföraryrket är ett ensamarbete är säkerheten för förarna mycket viktig och de behöver veta hur de ska agera i en hotfull situation.

Idag har taxibilarna ofta en övervakningskamera installerad, något som vi på TYA bidrog till. Vi erbjuder också kurser, t ex Hot och våld på jobbet eller kursen: Krisstöd m fl. Utbildningsmaterial  på temat hot och våld finns i webbshopen under rubriken ”Taxi”.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Taxi

Årets branschrådsmöte hölls i Solna den 4 september. Representanter från taxibranschen och TYAs parter träffades och diskuterade bl årets pågående projekt och nya projektförslag för 2019.

Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionala skyddsombud (RSO), samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och taxiföretagen Borlänge Taxi, Taxi Kurir Karlstad, Taxi Stockholm och Taxi Väst.

Ansvarig Branschråd Taxi: Anna Nersing, Projektledare TYA.

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Rapport: Krav vid upphandling av färdtjänst

2017 genomförde TYA en inventering av de utbildningskrav som ställs på färdtjänstförare i samband med olika upphandlingar av taxitjänster. Rapporten som presenterar resultatet av inventeringen publicerades i april 2018 och var ett uppdrag från Branschråd Taxi 2016. Det är flera olika upphandlare och många olika typer av krav i upphandlingarna av färdtjänst – inte minst vad det gäller förarnas utbildningskrav.

Ladda ner rapporten
Telefonister

Arbetsmiljöutmaningar

Taxibranschen omfattar emellertid inte bara taxiförare, utan även andra yrkeskategorier som till exempel taxitelefonister vilka arbetar i en annan miljö än förarna. Deras arbetsmiljö, liksom förarnas, innebär mycket stillasittande och kan vara en utmaning för god arbetsmiljöhälsa. Här kan vi på TYA hjälpa till med kurser och utbildningar i bland annat arbetsmiljö och hälsa anpassade för taxibranschen.

Sammantaget spelar TYA en viktig roll när det gäller att uppnå hög kompetens och god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper inom taxibranschen.

Taxiskylt från Sverige

Att läsa om taxiyrket

Är du nyfiken på att arbeta i taxibranschen eller ny som förare så har vi både material och utbildning för dig. Även du som har många år i yrket som taxiförare kan hitta information om både branschen och yrket, till exempel Arbetsmiljön för förare av specialfordon och Om det händer….

Läs mer om utbildningar Under rubriken Arbeta i branschen på denna webbsida finns information om olika typer av utbildningar. Hur du blir taxiförare finns under Arbetsmarknadsutbildning.

Nyheter

Taximässa 2018

22 oktober, 2018

Måndag-onsdag, 22-24 oktober, finns TYA på Persontrafik 2018.…
Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Ny rapport för krav vid upphandling av färdtjänst

16 mars, 2018

Utbildningskrav som idag ställs på färdtjänstförare vid upphandling…
Till nyhetsarkivet

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se