Miljöbranschen

Miljö

Att ta tillvara på uttjänt gods och återvinna det är ett viktigt arbete inte minst med tanke på miljön.

Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på olika sätt. Det kan exempelvis vara sophämtning med sopbil, transporter av miljöfarligt avfall eller slamsugning. Renhållningsarbetare kan också arbeta på återvinningscentraler.

Som renhållningsarbetare kan man vara anställd på kommunala eller privata företag.

Renhållningsarbetare drar sopkärl mot sopbil.

Arbetsuppgifter

Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, butiker, restauranger och industrier. Hämtningen sker med olika typer av större fordon.
Arbetar man på avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

Renhållningsarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier.

Ung lastbilsförare i hytten.

Utbildning

Upplärning till renhållningsarbete sker vanligen på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet.
För renhållningsarbetare som ska arbeta med sophämtning brukar krav ställas på körkort med C-behörighet därför är det bra att gå Fordons- och transportprogrammet.

Första året är gemensamt för alla elever som sökt till Fordons- och transportprogrammet. Därefter väljer du inriktning transport. På inriktning transport får du bland annat lära dig att framföra olika fordon och under andra året är utbildningen inriktad på truck, hjullastare och personbil.

År 3 får du lära dig att köra tung lastbil med släp. Efter godkänt yrkeskompetensbevis har du körkort för dessa behörigheter. Då väljer du också specialisering inom transportyrket som t ex miljö, anläggning, distribution, skog, tank, kyl-, frys- och värmetransporter.

För att utbildningen ska följa utvecklingen i branscherna är kontakten med åkerierna mycket viktig. Utbildningen ute i verkligheten bidrar till utveckling av bland annat servicekänsla, kundbemötande och förståelse för hela logistikkedjan. Kontakterna som skapats har du stor glädje av när du sedan ska söka arbete.

Framsida på Sophämtarnas Arbetsmiljö

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Det är med stor tillfredställelse som Tya kan presentera rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö-allas ansvar.

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö ledde 2013 till att Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt tog initiativ till projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”. Projektet har genomförts av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

Rapporten finns i  webbshopen.

 

Volvo lastbil med liftdumper.

Arbeta med liftdumper

Det kan innebära stora risker att arbeta med en liftdumper. Varje år sker allvarliga olyckor där det till och med kan ske så grava olyckor att arbetstagare omkommer

Projektet syftar till att

• Få ökad insyn i vilka risker som finns med liftdumper.
• att minimera arbetsmiljörisker.
• Ökad säkerhet vid arbete med liftdumper

Målet med projektet är att

• Minskad risk för olyckor vid liftdumperkörningar.
• Ökad säkerhet för arbetstagare som arbetare med liftdumper
• Skapa en guide vid arbete med liftdumper

Ett första uppstartsmöte i projektet hölls på TYA i april 2018 där projektledare från TYA samt representanter från TYAs parter träffades.

 

Relaterade nyheter

Distributionsbil

Stor brist på lastbilsförare

30 maj, 2018

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är fortsatt mycket god. Det…
Två sophämtare och en sopbil.

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

9 maj, 2018

Efter fem års arbete är rapporten nu äntligen…
Bild på YKB-materialet Kör- och vilotider.

Nytt YKB-material

2 april, 2018

Nu finns ytterligare en del av TYAs nya…
Till nyhetsarkivet