Miljöbranschen

Att ta tillvara på utslitna saker och återvinna dem är ett mycket viktigt arbete, inte minst med tanke på miljön.

En miljöarbetare hämtar sopor och hushållsavfall från bland annat bostäder, butiker och restauranger men kan också arbeta på avfallsanläggningar eller på återvinningscentraler och vara anställd på kommunala eller privata företag.

ABP-häfte 800x600

Hantering av animaliska biprodukter, Ny guide från TYA

För att öka kunskap och medvetenhet om lagstiftningen gällande Animaliska biprodukter (ABP) har vi tillsammans med våra parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen, tagit fram en enkel guide i A4-format. Här lyfts även vikten av att upprätthålla en god hygien i arbetet för att minimera risk för smitta.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades arbetet med hämtning, transport och avlämning av ABP, och har nu resulterat i en enkel guide för miljöarbetare och deras arbetsgivare. ABP-lagstiftningen beskrivs på ett övergripande och kortfattat sätt med tips på vad som är bra och viktigt att tänka på vid hantering av ABP.

ABP är till exempel matavfall som kött, fisk, mjölkprodukter, ägg, korv, smörgåsar och kakor, men även döda djur, ull, fjädrar och naturgödsel. Med den här guiden vill vi ge ökad kännedom om ABP till miljöarbetare och minimera arbetsmiljöriskerna i ABP-hanteringen samt ge arbetsgivare och chefer ett stöd i arbetet med hygienfrågor.

Guiden är i A4-storlek och ligger förhoppningsvis snart på varje fikabord hos miljöföretagen, så att alla anställda kan ta del av informationen. Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Behöver du repetera din ADR?

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett internationellt avtal (Multilateralt avtal) som berör dig vars ADR-förarintyg slutar gälla under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01.

Läs mer på ADR – Farligt godssidan

Arbeta säkert med liftdumper

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare har tagits fram av TYA tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades riskfyllda moment och situationer som nu resulterat i en praktisk guide för förare av liftdumper och deras arbetsgivare.

Guiden innehåller viktiga moment ur en förares introduktion samt instruktioner och råd om både lastsäkring och säkra lyft. Arbetsgivarens skyldighet till riskbedömning och arbetstagarens skyldighet till rapportering avslutar guiden, som även innehåller en sida för egna anteckningar.

För att uppnå en riktigt bra användarvänlighet har guiden måtten 12×16 cm, så att den lätt kan tas med i någon av förarens fickor och alltid finnas nära till hands. Den används tillsammans med det egna fordonets bruksanvisning och företagets rutiner. Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Framsida på Sophämtarnas Arbetsmiljö

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Det är med stor tillfredställelse som TYA kan presentera rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar.

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö ledde 2013 till att Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt tog initiativ till projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”. Projektet har genomförts av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

Rapporten finns i webbshopen.

På sidan Arbeta säkert kan du titta på filmer som visar hur du arbetar säkert som sophämtare och bland annat undviker belastningsskador.

TYA-rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar nu i kortversion med tips och råd

TYA har tidigare givit ut rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Nu är en kortversion av rapporten framtagen som innehåller tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Rapporten liksom denna kortversion är resultat av ett projektarbete som Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt initierat.

I den här kortversionen har vi lyft ut de viktigaste delarna från rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Syftet med rapporten är att ge en så heltäckande och grundlig faktabas som är möjlig för att skapa förutsättningar för arbetsgivare och andra att arbeta med arbetsmiljö. Vår förhoppning är att kunskapen om sophämtarnas arbetsmiljö ska öka och därmed också viljan och vetskapen kring hur man kan förbättra densamma.

Kortversionen finns i webbshopen

Renhållningsarbetare drar sopkärl mot sopbil.

Arbetsuppgifter

En miljöarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, butiker, restauranger och industrier. Hämtningen sker med olika typer av större fordon. Arbetar man på avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

Miljöarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier.

Sug- och spolbilsförare - se hit!

Materialet ”Sug- och spolbilsförare – Introduktion och utbildning” finns nu digitalt och med ett förbättrat innehåll.

Digitalt material – Beställ USB-sticka i webbshopen.

Ung lastbilsförare i hytten.

Utbildning

Upplärning till miljöarbetare sker vanligen på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet. För miljöarbetare som ska arbeta med sophämtning brukar krav ställas på körkort med C-behörighet därför är det bra att gå Fordons- och transportprogrammet.

Första året är gemensamt för alla elever som sökt till Fordons- och transportprogrammet. Därefter väljer du inriktning transport. På inriktning transport får du bland annat lära dig att framföra olika fordon och under andra året är utbildningen inriktad på truck, hjullastare och personbil.

År 3 får du lära dig att köra tung lastbil med släp. Efter godkänt yrkeskompetensbevis har du körkort för dessa behörigheter. Då väljer du också specialisering inom transportyrket som till exempel miljö, anläggning, distribution, skog, tank, kyl-, frys- och värmetransporter.

För att utbildningen ska följa utvecklingen i branscherna är kontakten med åkerierna mycket viktig. Utbildningen ute i verkligheten bidrar till utveckling av bland annat servicekänsla, kundbemötande och förståelse för hela logistikkedjan. Kontakterna som skapats har du stor glädje av när du sedan ska söka arbete.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Miljö  

Senaste branschrådsmötet hölls i Solna den 7 maj 2019Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionalt skyddsombud (RSO) och Skyddsombud, samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och miljöföretagen Lundstams Återvinning, Ragn-Sells, SUEZ och Urbaser. 

Branschrådet la tre projektförslag till TYAs verksamhet 2020. Dessa projektförslag godkändes och projekten kommer att startas upp under året:

  • Branschnorm, Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar  
    Branschen enas om hur insamlingsarbetet ska utföras och vilka kriterier på utrustning, hämtställen med mera som ska gälla för att arbete ska kunna utföras säkert och med en bra servicenivå. Förhållningssätt/samrådsförfarande för hur intressenterna ska samarbeta kring hämtningsförhållanden när det uppstår problem.
  • eLiftdumper 
    Liftdumper är en lyftanordning och kräver dokumenterade kunskaper och körtillstånd. (Ref TYAs eBakgavellyft.)
  • Klämskador i miljöbranschen 
    Utifrån genomförd förstudie 2018. Vanligast förekommande arbetsskadan, ofta med långvarig frånvaro som följd.

Projektförslag till TYA utarbetas årligen och bedöms och beviljas i tre instanser; branschrådet, TYAs styrgrupp och slutligen TYAs styrelse.

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Nästa Branschråd Miljö

Nästa branschrådsmöte är tisdagen den 28 april.

Aktuella projekt:

Säker hämtning, transport och avlämning av animaliska biprodukter (ABP)

TYAs uppdrag i projektet var att ta fram en guide gällande ABP-hantering i transportbranschen. Faktainsamling har genomförts genom intervjuer och studier i fält, på anläggningar och i administrationen.
Guiden om Animaliska biprodukter publicerades i september månad. Beställ i TYAs webbshop.

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

I vår webbshop finns allt material från projektet Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar samlat. TYA-rapport, kortversion av rapporten med tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor, samt en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Beställ i TYAs webbshop

Risker liftdumperkörning

TYAs uppdrag i projektet var att genomföra en förstudie angående risker vid liftdumperkörning samt att ta fram en guide för riskinventering.

Förstudien är genomförd, genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer. Guiden för liftdumperförare och deras arbetsgivare/chefer publicerades tidigare i våras.

Beställ i webbshopen

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Relaterade nyheter

chemical depot industry

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

27 mars, 2020

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett…
ABP-häfte 800x600

Guide om Animaliska biprodukter

18 september, 2019

En enkel guide för dig som hanterar ABP…

Höstens fördjupningskurser för gymnasie och YKB-lärare

7 augusti, 2019

Ny teknik, ändrad lagstiftning, aktuella trender, nya rön…

Arbeta säkert med liftdumper

27 februari, 2019

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare…
Till nyhetsarkivet

Dela