Miljöbranschen

Att ta tillvara på utslitna saker och återvinna dem är ett mycket viktigt arbete, inte minst med tanke på miljön.

En miljöarbetare hämtar sopor och hushållsavfall från bland annat bostäder, butiker och restauranger men kan också arbeta på avfallsanläggningar eller på återvinningscentraler och vara anställd på kommunala eller privata företag.

Projekt: Branschnorm, Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Miljöbranschen vill se en likriktning i upphandlingarna med enhetliga krav. Åt en enad miljöbransch tar TYA fram en branschnorm som stöd för upphandlare av avfallshämtning. Arbetet sker i dialog med upphandlingsenheter i Sverige. Projektet startar upp efter sommaren.

Projekt: eLiftdumper

Liftdumper är en lyftanordning och kräver dokumenterade kunskaper och körtillstånd. TYA tar fram en eLearning (likt TYAs eBakgavellyft), för att dokumentera teoretiska kunskaper och utfärda körtillstånd. Projektet planeras att starta under hösten.

Projekt: Klämskador i miljöbranschen

Utifrån förstudie genomförd 2018 arbetar vi vidare med branschens vanligaste arbetsskada som ofta har långvarig frånvaro som följd. Projektet planeras att starta under hösten.

Behöver du repetera din ADR?

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett internationellt avtal som berör dig vars ADR-förarintyg slutar gälla under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01.

Läs mer på sidan ADR – Farligt gods

ABP-häfte 800x600

En guide för dig som hanterar Animaliska biprodukter

För att öka kunskap och medvetenhet om lagstiftningen gällande Animaliska biprodukter (ABP) har vi tillsammans med våra parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen, tagit fram en enkel guide i A4-format. Här lyfts även vikten av att upprätthålla en god hygien i arbetet för att minimera risk för smitta.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades arbetet med hämtning, transport och avlämning av ABP, och har nu resulterat i en enkel guide för miljöarbetare och deras arbetsgivare. ABP-lagstiftningen beskrivs på ett övergripande och kortfattat sätt med tips på vad som är bra och viktigt att tänka på vid hantering av ABP.

ABP är till exempel matavfall som kött, fisk, mjölkprodukter, ägg, korv, smörgåsar och kakor, men även döda djur, ull, fjädrar och naturgödsel. Med den här guiden vill vi ge ökad kännedom om ABP till miljöarbetare och minimera arbetsmiljöriskerna i ABP-hanteringen samt ge arbetsgivare och chefer ett stöd i arbetet med hygienfrågor.

Guiden är i A4-storlek och ligger förhoppningsvis snart på varje fikabord hos miljöföretagen, så att alla anställda kan ta del av informationen. Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Arbeta säkert med liftdumper

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare har tagits fram av TYA tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades riskfyllda moment och situationer som nu resulterat i en praktisk guide för förare av liftdumper och deras arbetsgivare.

Guiden innehåller viktiga moment ur en förares introduktion samt instruktioner och råd om både lastsäkring och säkra lyft. Arbetsgivarens skyldighet till riskbedömning och arbetstagarens skyldighet till rapportering avslutar guiden, som även innehåller en sida för egna anteckningar.

För att uppnå en riktigt bra användarvänlighet har guiden måtten 12×16 cm, så att den lätt kan tas med i någon av förarens fickor och alltid finnas nära till hands. Den används tillsammans med det egna fordonets bruksanvisning och företagets rutiner. Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Arbeta säkert

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Olyckor som innebär stora personliga och ekonomiska förluster. Många av dessa olyckor skulle kunna undvikas om förutsättningar för att arbeta säkert finns.

Testa TYAs hoppsimulator och titta på filmerna Arbeta säkert som sophämtare.

Framsida på Sophämtarnas Arbetsmiljö

Rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar  

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö ledde 2013 till att Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt tog initiativ till projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”. Projektet har genomförts av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

Rapporten finns i webbshopen.

På sidan Arbeta säkert kan du titta på filmer som visar hur du arbetar säkert som sophämtare och bland annat undviker belastningsskador.

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar, kortversion med tips och råd

En kortversion av rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar är framtagen som innehåller tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Kortversionen finns i webbshopen

Renhållningsarbetare drar sopkärl mot sopbil.

Arbetsuppgifter

En miljöarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, butiker, restauranger och industrier. Hämtningen sker med olika typer av större fordon. Arbetar man på avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

Miljöarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier.

Sug- och spolbilsförare - se hit!

Materialet ”Sug- och spolbilsförare – Introduktion och utbildning” finns nu digitalt och med ett förbättrat innehåll.

Digitalt material – Beställ USB-sticka i webbshopen.

Ung lastbilsförare i hytten.

Utbildning

Upplärning till miljöarbetare sker vanligen på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet. För miljöarbetare som ska arbeta med sophämtning brukar krav ställas på körkort med C-behörighet därför är det bra att gå Fordons- och transportprogrammet.

Första året är gemensamt för alla elever som sökt till Fordons- och transportprogrammet. Därefter väljer du inriktning transport. På inriktning transport får du bland annat lära dig att framföra olika fordon och under andra året är utbildningen inriktad på truck, hjullastare och personbil.

År 3 får du lära dig att köra tung lastbil med släp. Efter godkänt yrkeskompetensbevis har du körkort för dessa behörigheter. Då väljer du också specialisering inom transportyrket som till exempel miljö, anläggning, distribution, skog, tank, kyl-, frys- och värmetransporter.

För att utbildningen ska följa utvecklingen i branscherna är kontakten med åkerierna mycket viktig. Utbildningen ute i verkligheten bidrar till utveckling av bland annat servicekänsla, kundbemötande och förståelse för hela logistikkedjan. Kontakterna som skapats har du stor glädje av när du sedan ska söka arbete.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Miljö  

Senaste branschrådsmötet genomfördes digitalt den 28 april 2020. Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionalt skyddsombud (RSO) och Skyddsombud, samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och miljöföretagen Lundstams Återvinning, Ragn-Sells, SUEZ och Urbaser.

På mötet diskuterades bland annat årets nya projekt samt uppslag till nya projektförslag.

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Dela