Miljöbranschen

Miljö

Att ta tillvara på utslitna saker och återvinna dem är ett mycket viktigt arbete, inte minst med tanke på miljön.

En miljöarbetare hämtar sopor och hushållsavfall från bland annat bostäder, butiker och restauranger men kan också arbeta på avfallsanläggningar eller på återvinningscentraler och vara anställd på kommunala eller privata företag.

Renhållningsarbetare drar sopkärl mot sopbil.

Arbetsuppgifter

En miljöarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, butiker, restauranger och industrier. Hämtningen sker med olika typer av större fordon.
Arbetar man på avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

Miljöarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier.

Framsida på Sophämtarnas Arbetsmiljö

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Det är med stor tillfredställelse som TYA kan presentera rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar.

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö ledde 2013 till att Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt tog initiativ till projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”. Projektet har genomförts av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

Rapporten finns i webbshopen.

 

TYA-rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar nu i kortversion med tips och råd

TYA har tidigare givit ut rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Nu är en kortversion av rapporten framtagen som innehåller tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Rapporten liksom denna kortversion är resultat av ett projektarbete som Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt initierat.

I den här kortversionen har vi lyft ut de viktigaste delarna från rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Syftet med rapporten är att ge en så heltäckande och grundlig faktabas som är möjlig för att skapa förutsättningar för arbetsgivare och andra att arbeta med arbetsmiljö. Vår förhoppning är att kunskapen om sophämtarnas arbetsmiljö ska öka och därmed också viljan och vetskapen kring hur man kan förbättra densamma.

Kortversionen finns i webbshopen

Ung lastbilsförare i hytten.

Utbildning

Upplärning till miljöarbetare sker vanligen på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet.
För miljöarbetare som ska arbeta med sophämtning brukar krav ställas på körkort med C-behörighet därför är det bra att gå Fordons- och transportprogrammet.

Första året är gemensamt för alla elever som sökt till Fordons- och transportprogrammet. Därefter väljer du inriktning transport. På inriktning transport får du bland annat lära dig att framföra olika fordon och under andra året är utbildningen inriktad på truck, hjullastare och personbil.

År 3 får du lära dig att köra tung lastbil med släp. Efter godkänt yrkeskompetensbevis har du körkort för dessa behörigheter. Då väljer du också specialisering inom transportyrket som t ex miljö, anläggning, distribution, skog, tank, kyl-, frys- och värmetransporter.

För att utbildningen ska följa utvecklingen i branscherna är kontakten med åkerierna mycket viktig. Utbildningen ute i verkligheten bidrar till utveckling av bland annat servicekänsla, kundbemötande och förståelse för hela logistikkedjan. Kontakterna som skapats har du stor glädje av när du sedan ska söka arbete.

Miljöarbetare lastar av container med liftdumper

Pågående projekt: Arbeta med liftdumper

Det kan innebära stora risker att arbeta med en liftdumper. Varje år sker allvarliga olyckor och det har också förekommit att arbetstagare har omkommit.

Projektet syftar till att
  • Få ökad insyn i vilka risker som finns med liftdumper.
  • Minimera arbetsmiljörisker.
  • Ge ökad säkerhet vid arbete med liftdumper
Målet med projektet är att
  • Minska risken för olyckor vid liftdumperkörningar.
  • Öka säkerheten för arbetstagare som arbetare med liftdumper
  • Skapa en guide vid arbete med liftdumper

Projektet startade i april 2018 och på uppstartsmötet deltog projektledare från TYA samt representanter från TYAs parter. Förstudien är genomförd, genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer. Projektgruppen arbetar nu fram en broschyr till liftdumperförare och deras arbetsgivare/chefer.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Miljö

Senaste branschrådsmötet hölls i Solna den 15 maj. Representanter från miljöbranschen och TYAs parter träffades och diskuterade bl a nya projektförslag för 2019:

  • Transport av asbest
  • Arbetsmiljöarbete, (avvikelser)

Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionalt skyddsombud (RSO) och Skyddsombud, samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och miljöföretagen Lundstams Återvinning, Ragn-Sells och SUEZ.

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Tips på TYA-kurs!

Hot och våld på jobbet

Kursen vänder sig till anställda i transportbranschen där hotfulla situationer kan vara ett inslag i arbetet.

Till kursen

Aktuella projekt:

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

I maj 2018 släppte TYA rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Kan beställas i TYA-shopen.

Arbetet fortsätter nu med att vi tar fram en kortversion av rapporten samt en tillhörande checklista. Kortversionen av rapporten ska även innehålla rapporteringsskyldighet vid avvikelser och arbetsgivarens skyldighet att göra riskbedömningar.

Under hösten har vi spelat in korta filmer med fokus på arbetsmiljö/ergonomi som kommer att publiceras på webbplatsen Arbeta säkert.


Klämskador i miljöbranschen

TYA fick uppdraget att genomföra en förstudie angående klämskador i miljöbranschen. Efter uppstartsmöte i projektgruppen samt fältstudier och intervjuer, är nu förstudien gjord.

Säker hämtning, transport och avlämning av animaliska biprodukter (ABP)

TYA har uppdraget att ta fram en guide för riskinventering gällande ABP-hantering i transportbranschen.

Faktainsamling pågår – några intervjuer är genomförda och fler är inbokade.  Vi kommer också att genomföra studiebesök.


Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar kortversion med tips och råd

Denna 20-sidiga kortversion innehåller tillägg på temat hot och våld, riskbedömning samt rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en enklare lathund med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Risker liftdumperkörning

TYA har uppdraget att genomföra en förstudie angående risker vid liftdumperkörning. Vi ska även ta fram en guide för riskinventering.

Förstudien är genomförd, genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer.

Projektgruppen arbetar nu fram en broschyr till liftdumperförare och deras arbetsgivare/chefer.


TYA-material: Sug- och spolbilsförare

Materialet ”Sug- och spolbilsförare – Introduktion och utbildning” finns nu digitalt och med ett förbättrat innehåll.

Beställ i webbshopen:
Tryckt material
Digitalt material

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Relaterade nyheter

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Kortversionen

3 oktober, 2018

TYA-rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar nu i…
Två sophämtare och en sopbil.

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

9 maj, 2018

Efter fem års arbete är rapporten nu äntligen…
Bild på YKB-materialet Kör- och vilotider.

Nytt YKB-material

2 april, 2018

Nu finns ytterligare en del av TYAs nya…
Till nyhetsarkivet