Hamn och Stuveri

Hamn och stuveri

Vid en modern hamn hanteras det stora mängder gods som snabbt ska vidare med lastbil, tåg, eller båt. Eftersom hamnarbetet är komplext med många olika moment och yrkeskategorier ställer det stora krav på både säkerhet och arbetsmiljö.

 

Många olika typer av hamnar

En mängd olika yrkesgrupper samverkar för att få logistiken i Sveriges cirka 50 hamnar att löpa smidigt. Det finns till exempel kran- och truckförare, signalmän, lastsäkringsarbetare och reparatörer, men även tjänstemän som logistiker, systemvetare och informatörer. Alla samarbetar för att på ett effektivt sätt förmedla gods från hav till land och tvärtom på ett så säkert sätt som möjligt. Därför är vår insats inom arbetsmiljöfrågor så viktig för hamn- och stuveribranschen.

Förutom att flytta gods mellan inskrivning, kajplatser och båt måste en hamnarbetare vara med och räkna samt kontrollera godset. Allt för att säkerställa så att inga skador uppstått och för att garantera en säker transport vidare ut i landet eller till havs.

Lindrande lyfter en container i hamnen

Ökad kunskap minskar olyckor och tillbud med farligt gods vid hamnarbete

eFarligt gods eFarligt gods är en utbildning som vänder sig till alla som är delaktiga eller sysselsatta med transport av farligt gods och som inte behöver ADR-intyg.

Kursen är framtagen för att möta upp kraven på 1.3 utbildning som ställs i ADR-regelverket.

Kursen avslutas med ett test och vid godkänt resultat kan du skriva ut ditt intyg.

Ansvarig instruktör/ handledare på företaget beställer licenser från TYA.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter. Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

På TYA har vi kurser och utbildningar som lämpar sig för olika yrkeskategorier inom hamnarna i Sverige. Dessutom finns Hamn- och Stuveriskolan som en särskild del, med både kurs- och arbetsmiljöverksamhet, för att säkra kompetenshöjningen inom Hamn- och stuveribranschen.

Hamn och Stuveriskolan

Hamn och Stuveriskolan är en del av TYA fast med egen styrgrupp. Verksamheten i Hamn- och Stuveriskolan är endast till för hamnarna medans TYAs arbete med hamnfrågor är öppen för alla branscher.

Hamnkran i containerhamn

Hamn och stuveriskolan

Det här är Hamn och stuveriskolan

TYA, Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar samarbetar för att utveckla utbildningsmöjligheterna inom hamn- och stuveribranschen.

Från senhösten 2002 bedriver Hamn och Stuveriskolan utbildning enligt de önskemål som framkommit i ett så kallat modulsystem.

Innehållet har bestämts av branschföreträdare, företagen själva och enskilda idésprutor. Ett telefonsamtal eller e-post till skolchefen, kan räcka för att för att komma överens om ett utbildningstillfälle.

Kurser som erbjuds via TYA, ingår normalt inte i Hamn och stuveriskolans utbud.

Hamnkransimulator

Kransimulatorer för hamn

Den teknik som används i de simulatorer som Hamn och Stuveriskolan varit med och utvecklat, bygger på så kallad realtidsfysik. Det innebär att maskinens fysiska värden programmeras in i en dator, det vill säga åkhastighet, varvtal på motorer, ljudet vid olika påfrestningar och vid kollisioner, vibrationer etcetera. Då är det föraren av simulatorn som avgör hur ”maskinen” ska uppföra sig på skärmen. Realismen blir så nära verkligheten man kan komma i simulatormiljö.

Det räcker inte med en bra simulator, man måste dessutom bygga upp en fungerande pedagogik, dels i samklang med övningar i simulatorn, dels som fungerar i de teoretiska avsnitten av utbildningen.

En bra simulator och ett bra pedagogiskt utbildningsmaterial gör våra simulatorer fulländade.

Hamnar som är med i Hamn och Stuveriskolan kan använda skolans simulatorer för utbildningsändamål. Ofta står Hamn och Stuveriskolan för hela eller delar av kostnaden för detta. Det är olika förutsättningar för de olika simulatorerna på grund av mobilitet med mera. Hamn och Stuveriskolan har dessa simulatorer att tillgå:

  • STS-kran (Ship To Shore)
  • Linkran/Vikarmskran
  • Vikarmskran
  • Reachstacker

Kontakta oss gärna om du vill veta mer. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Nyheter

Sommartider hej, hej!

22 juni, 2020

TYA önskar alla en fin sommar!

En hjälp i nöden för utsatta förare

3 juni, 2020

I 20 år har Kollegahjälpen stöttat lastbilsförare som…
Cropped Image Of Businessman Using Laptop At Desk In Office

Webbinarie om nya Gymnasieportalen. Se i efterhand

18 maj, 2020

Klicka här för att komma till webbinariet. Om…

Platser kvar till lastsäkringskurs för dig på lager och terminal!

13 maj, 2020

Lastsäkring av styckegods för terminalarbetare – ny distansutbildning…
Till nyhetsarkivet

Dela