Flyg

Flygbranschen inom TYAs område innebär i stort sett all typ av verksamhet som pågår på plattan på själva flygplatsen. På stora flygplatser är arbetet mer specialiserat och på de mindre ofta mer av allt i allo-karaktär.

 

Personalkategorier

På flygplatserna finns det många olika yrkeskategorier och säkerhet och miljö är självklara honnörsord. På en flygplats arbetar människor med att lasta och lossa gods och bagage eller att utföra underhåll, service och reparationer på flygplan. Andra har som uppgift att checka in passagerare, sköta vatten- och avloppshantering till flygplan eller med avisning. Ytterligare andra arbetar med catering, förser flygplanen med mat, dryck och tax free-varor och några tankar flygplanen och helikoptrarna. Gemensamt för all personal inom TYAs flygbransch är att de arbetar på marken.

Branschråd flyg

Nästa branschråd är planerat till den 12 maj och kommer vara ett webbmöte.

För att ta tillvara och skapa underlag för beslut om TYA anslutna företags behov av insatser inom utbildnings-och arbetsmiljöområdet finns inom TYA branschråd. Branschrådens möten genomförs i form av regelbundna träffar med representanter från TYA anslutna företag samt parterna. TYA inbjuder till möten och Transportföretagen och Transportarbetareförbundet utser representanter till rådet.”

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Flygmekaniker

Yrkestävlingar i flygteknik

Vi på TYA arbetar löpande med frågor som gäller kompetensförsörjningen kopplat till Flygteknikutbildningen på gymnasieskolorna. Det innebär också att vi genomför yrkestävlingar för flygmekaniker i samband med Yrkes-SM samt stöttar representanter vid Yrkes-VM.

Bilden visar Caroline Söderqvist som vann Yrkes SM i flygteknik 2016.

Bild på flygplan i hangar

Fallrisk vid arbete på hög höjd

Fallolyckorna har varit bland de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro såväl bland kvinnor som bland män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla arbeten med fallrisker – i likhet med andra risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren med instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur skydden ska användas.

Vid val av fallskydd är det viktigt att bland annat tänka på vilket slags arbete som ska utföras, vilka möjliga säkra arbetsmetoder som står till buds, hur man kan sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen, hur platsen för arbetet ser ut (höjd, lutning, bärighet med mera), hur lång tid arbetet tar, hur många som ska arbeta samtidigt på platsen samt om det finns behov av avspärrningar.

TYA har tagit fram en folder som ger bra vägledning på, bland annat, vilka bestämmelser som gäller vid arbete på hög höjd. Klicka för att komma till foldern i webbshopen.

Aircraft Maintenance Hangar Where New Airplane is Toed by a Push

Fyra projekt inom flyg 2020

Med syfte att öka säkerheten på arbetsplatser samt att få fler intresserade av branschen arbetar TYA
just nu med fyra olika projekt inom flyg.

Film flygteknik: TYA har för avsikt att göra en film som visar yrket som flygmekaniker och flygtekniker. Filmen ska användas i olika sammanhang för att säkra kompetensförsörjningen i branschen.
Få fram fler flygplansplåtslagare: Branschen saknar plåtslagare. TYA önskar genomföra en kampanj för att få fler intresserade av denna del inom mekanik och teknik.
Förstudie PFAS: PFAS är en grupp av kemikalier som kan finnas i bland annat rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Förstudien ska ta reda på hur detta används på flygplatser idag.
Flygplanstvätt kemikalier: Projektet avser att undersöka risker för personal vid tvätt av flygplan.

Flygmekaniker mekar i en flygmotor.

Undersökningar i branschen

1. TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan på utbildade flygtekniker / mekaniker till branschen. Arbetsmarknaden för flygtekniker och flygmekaniker är fortsatt god. I TYAs undersökning om kompetensbehoven i flygbranschen uppger de svarande företagen att de har anställt, 76 flygtekniker och 69 flygmekaniker under de senaste 12 månaderna.

Över 80 procent av de svarande företagen uppger att de troligen kommer att anställa sammanlagt 227 flygtekniker och 124 flygmekaniker de kommande tre åren. Inget företag säger sig ha planer på att säga upp någon flygtekniker eller flygmekaniker under perioden.
Se hela rapporten här.

2. Frågeenkät till skolorna
För att följa upp antagningssiffror, arbetsplats förlagt lärande (APL-) situationen och anställningsstatistik tar TYA under 2020 fram en frågeenkät riktad till flygteknikskolorna. Den kommer när den är klar att presenteras här.

Bagagekärror på flygplats

TYAs kurser för dig inom Flyg

Mer information om kurser och utbildningar för flyg finns på kurssidan. Välj delbransch ”Flyg” i menyn till vänster.

Till kurserna

Nyheter

Close up student use laptop make notes watching webinar mock up screen.

Se webbinariet med Magnus Carlsson, Skolverket i efterhand.

30 mars, 2020

Tisdagen den 31 mars sände TYA ett live-webbinarie…
chemical depot industry

Information till dig som ska repetera din ADR-förarbehörighet

27 mars, 2020

Myndigheten för ADR-frågor (MSB) har skrivit på ett…
osa_guide

Nu lanserar vi OSA-guiden!

25 mars, 2020

OSA-guiden är TYAs digitala verktygslåda för arbete med…
Webinar E-learning Training Business Internet Technology Concept.

För transportlärare – se måndagens webbinarie

23 mars, 2020

Till dig som är transportlärare och skolledare, Under…
Till nyhetsarkivet

Dela