Praktiska hjälpmedel

Här finns bland annat exempel på policys, mallar och rutiner för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Policys, mallar och rutiner

Stöd för att skapa en arbetsmiljöpolicy Förklarande text om varför ni ska ha en arbetsmiljöpolicy samt exempel på vad en arbetsmiljöpolicy kan innehålla.

Mall för arbetsmiljöpolicy Den här mallen kan ni använda för att skriva ihop er arbetsmiljöpolicy.

Exempel på policy mot kränkande särbehandling Arbetsgivare ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Policyn ska vara känd för alla i verksamheten. Exemplet här innehåller en förklarande text om varför ni ska ha en rutin samt exempel på hur en policy kan utformas. Ni behöver lägga in ert eget företagsnamn i dokumentet. I övrigt kan ni välja att använda texten som den är eller ta bort, alternativt lägga till, innehåll så att det passar ert företags verksamhet.

Exempel på rutin – Kränkande särbehandling Arbetsgivare ansvarar för att det finns en rutin mot kränkande särbehandling. Den ska tas fram i samverkan med skyddsombud. Rutinen ska vara känd för alla i verksamheten. Detta dokument innehåller förklarande text om varför ni ska ha en rutin samt exempel på vad en rutin kan innehålla.

Rutin vid tillbud eller vid signal från medarbetare – Arbetstid Ett problem eller en situation som är, eller kan leda till, en hälsorisk på en arbetsplats ska utredas och undersökas. I vårt förslag får du som uppgiftsfördelad chef, vägledning. Välj att använda det som det är, lägg till eller ta bort innehåll så att det passar ert företags verksamhet.

Rutin vid tillbud eller vid signal från medarbetare – Arbetsbelastning Ett problem eller en situation som är, eller kan leda till, en hälsorisk på en arbetsplats ska utredas och undersökas. I vårt förslag får du som uppgiftsfördelad chef, vägledning. Välj att använda det som det är, lägg till eller ta bort innehåll så att det passar ert företags verksamhet.

Rutin vid tillbud eller vid signal från medarbetare – Kränkande särbehandling Arbetsgivare är skyldiga att agera omedelbart efter kännedom om att kränkande särbehandling förekommer. I vårt förslag får du som uppgiftsfördelad chef, vägledning. Förslaget kan ni välja att använda som det är, lägg till eller ta bort innehåll så att det passar ert företags verksamhet.

Tillbudsrapport gällande arbetstid och arbetsbelastning Den här mallen kan ni välja att använda som den är, lägg till eller ta bort innehåll så att det passar ert företags verksamhet.

Anmälan om kränkande särbehandling Den här mallen kan ni välja att använda som den är, lägga till eller ta bort innehåll så att det passar ert företags verksamhet.

 

Checklistor

Övriga hjälpmedel

Dela

Skriv ut