Arbeta säkert med ABC-modellen

Man med pirra full med kartonger

Webbsidan Arbeta säkert, är framtagen av TYA för att hjälpa dig att lyckas med fler säkra beteenden och färre olyckor på din arbetsplats.

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Olyckor som innebär stora personliga och ekonomiska förluster. Många av dessa olyckor kan undvikas om det finns goda förutsättningar för att arbeta säkert.

På Arbeta säkert kan du titta på videoexempel för säkra arbetssätt, testa hoppsimulatorn eller göra ett självtest för hur du ser på säkerhet i ditt arbete.

Vad är ABC- modellen?

ABC-modellen är ett hjälpmedel för att förstå och påverka beteenden. Modellen består av tre delar: A som i aktiverare, B som i beteende och C som i konsekvens (kommer från engelskans consequence).

 

Dela