Varumottag

Varumottagens utformning är en viktig del av den fysiska arbetsmiljön för lager- och terminalarbetare, distributionsförare m.m. Arbete vid dåligt utformade varumottag ökar risken för belastningsbesvär och arbetsolyckor. TYAs handbok ”Bättre varumottag” ger stöd vid planering, projektering och användning av varumottag.

Dela