Självtest

Hur gör du när du arbetar för en trygg och säker arbetsplats?

Här kan du göra självtest för arbetsledare eller yrkesarbetare. Svara på några få frågor och få direkt återkoppling. Du måste prioritera ett svarsalternativ i varje fråga, välj det du allra helst vill göra.

 

Självtest för yrkesarbetare

Hur gör du när du arbetar för en trygg och säker arbetplats? Svara på tre frågor och få direkt återkoppling!
Du måste prioritera ett svarsalternativ i varje fråga, välj det du allra helst vill göra!

1. Du får erbjudande eller förslag för att ingå i en arbetsgrupp för att titta på utveckling av arbetsutrustning. Hur tar du det?
2. Du ser en kollega som gör en riskfylld sak. Vad gör du?
3. Du får en arbetsorder som innebär att du måste strunta i vissa säkerhetsrutiner och riskerar att skada dig. Vad gör du?

Självtest för arbetsledare

Hur gör du när du arbetar för en trygg och säker arbetplats? Svara på fem frågor och få direkt återkoppling!
Du måste prioritera ett svarsalternativ i varje fråga, välj det du allra helst vill göra!

1. Du ser att någon i din personal utför en arbetsuppgift på ett riskfyllt sätt. Vad gör du?
2. Du ser någon bete sig säkert. Vad brukar du göra?
3. Hur brukar du se på möjligheterna att via skyddsronder driva säkerhetsarbetet?
4. Vilken betydelse tycker du att det kan ha att du själv använder skyddsutrustning när du är ute i verksamheten?
5. Du har själv missat att bete dig säkert och struntat i att använda skyddsutrustning och detta har uppmärksammats. Hur gör du då?

Dela