Bli ett APL-företag

Ansökningsblankett för APL

Om ett företag vill ta emot elever för APL, så kan man skicka en ansökan till TYA. Ansökan fylls i av personalansvarig och den blivande APL-handledaren. 

Gör så här:

  • Personalansvarig och den blivande APL-handledaren fyller i ansökningsblanketten
  • Företaget skickar APL-ansökningsblanketten till TYA
  • Ansökan prövas av TYAs regionala utbildningsråd
  • TYA kallar till APL-kurs. Avgiften är 1 000 kr per kursdag. (Ett fastställt subventionerat pris.)

Ladda ner blanketten genom att klicka på länken här, annars hittar du den även nedan. Fyll i den och maila den till  info@tya.se.

Blanketten måste vara undertecknad av såväl personalansvarig som den blivande APL-handledaren, för att bedömas av TYAs regionala utbildningsråd. 

När APL-handledarutbildningarna är genomförda får företaget en förfrågan om man vill gå vidare till APL-instruktörsutbildning.

Kontaktperson

Lasse Holm

Projektledare

08-734 52 31

lasse.holm@tya.se

Dela