Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Lastbilar som framförs på allmänna vägar kan väga upp till 60 ton. Det innebär ett stort ansvar och krav på färdigheter.

Blivande lastbilsförare får utbildning i allt som rör lastbilar, körteknik och lagar på skolan eller hos utbildningssamordnaren. Men för att bli säkra och kunniga lastbilsförare tillbringar eleven minst 15 veckor av utbildningen ute på arbetsplatser i det som kallas Arbetsplatsförlagt lärande – APL.

Under APL får elever praktisk träning. De lär sig mer om jobbet i verkligheten och hur man blir en del i ett team. Företaget, skolan och eleven får stöd av en APL-handledare under tiden, som ser till att APL-tiden är säker och ger ett bra värde till både eleven och företaget. Alla skolor och utbildningssamordnare som har APL-elever kan använda en APL-handledare utbildad från TYA.

Vi har utbildat cirka 800 APL-handledare över hela landet och har stor erfarenhet av att coacha anställningsbara, säkra och välutbildade lastbilsförare. De flesta som utbildar sig till lastbilsförare idag får jobb direkt efter utbildningen.

TYAs APL-handledare ser till att kursplaner och branschöverenskommelser följs. Målsättning är att förarna ska vara säkra från första dagen på jobbet.

 

Bild på man i lastbil

TYAs digitala loggbok

TYAs digitala loggbok är ett värdefullt hjälpmedel. Med hjälp av den kan eleven följa sin utveckling på APL under utbildningen. Loggboken syftar till att höja kvaliteten inom APL samt säkerställa kontakten mellan elev, lärare och APL-handledare. Loggböckerna följer gymnasieskolans kursplaner.

TYAs digitala logg kan även användas Inom arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning.

Den digitala loggboken får användas helt kostnadsfritt.  Konto skapas på TYAs gymnasieportal. Analoga loggböcker kan beställas i TYAs webbshop.

 

Projekt ”APL 4”

Med hjälp av statliga medel har TYA startat ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön under Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för de elever som går Transportprogrammet. Det nya projektet, APL 4, har som långsilkigt mål att alla elever som ska ut och är på APL bemöts på ett schyst sätt.

Projektet har som ett delmål att ta fram en rekommendation kring ett könsneutralt förhållningssätt och att skapa en positiv förändring kring den jargong som ibland kan råda vid APL. Arbetet ska också resultera i en ny metodik, med bland annat filmer som diskussionsunderlag, som kan fungera som verktyg för skolor, regionala utbildningsråd (RUR) och lokala programråd (LPR) i förändringsarbetet. TYAs Regionala projektledare och RUR-ledamöter kommer att få träning i genderperspektiv och dess betydelse. Projektet kommer också att under hösten 2018 genomföra ett antal Skolledarkonferenser runt om i Sverige.

Ett av de viktigaste målen med projektet är att skapa både en bättre arbetsmiljö och ett bättre arbetsklimat som ökar trivseln och gör att vi kan få behålla medarbetarna i branschen.

Två personer samtalar i transportmiljö

Coacha framtidens medarbetare som APL-handledare

Jag rekommenderar alla kollegor som är intresserade att söka handledarutbildningen. Vår bransch är viktig!

Det säger Ulf Pettersson, distributionsförare i Stockholm som under två år testade rollen som transportledare men sedan sökte sig tillbaka till förarstolen. Anledningen? De sociala mötena, både med kunder och de APL-elever som alltid hjälper honom.

Hur ofta har du APL-elever med dig?
-Nästan hela tiden. Det kommer elever från både gymnasieskolor och vuxenutbildning. Oftast är de med mig en eller två veckor och många är återkommande.

Vad tyckte du om handledarutbildningen?
-Den var mycket bra. Den är bred och gav mig mycket som är viktig för min roll, men framför allt var det ett tillfälle att diskutera, utbyta erfarenheter och prata med andra i yrket om sådant som kan vara utmanande.

Upplägget är också bra. Det var gott om bensträckare, anpassat för målgruppen. Jag rekommenderar alla kollegor som är intresserade att söka till utbildningen.

Vad tog du framför allt med dig från utbildningen?
– Jag har fått en förståelse för hur olika vi människor är och lär oss och det har jag ju stor nytta av i privatlivet också. Jag ser annorlunda på saker och ting idag.

Ta chansen att coacha framtidens medarbetare! Kanske är det din nästa kollega.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Nyheter

Stor efterfrågan på lastbilsförare men på Komvux minskas antalet platser

22 januari, 2019

2018 bedömde TYA att det behövs 7 000…

Björknäsgymnasiet i Boden fick utmärkelsen Årets Transportskola – Till Anders Jonzons minne!

4 oktober, 2018

Under den nationella konferensen Transportkompetens 2018 tilldelades Björknäsgymnasiet…
Människor på konferens.

Konferens för bättre APL – Företag och handledare 24 oktober 2018

14 september, 2018

Alla behövs i transportbranschen nu och i framtiden…
Rött spännband

Tabellomvandlare till Lathund – lastsäkring

15 augusti, 2018

TYA har i EU-projektet CARING varit med att…
Till nyhetsarkivet